Mesa sectorial 18 de març: oposicions

L’STEI Intersindical demana màximes condicions de seguretat i salut a les oposicions docents a les oposicions

Ha expressat el seu desacord amb l’actual model d’oposicions
El sindicat reclama una solució per al col·lectiu interí en frau de llei

A la Mesa Sectorial de dia 18 de març, l’STEI Intersindical ha fet arribar a la Conselleria les propostes per a la millora del procés selectiu.

Tota la informació sobre les oposicions

Proves

 • Inici: dissabte 19 de juny.
 • 2a part de la primera prova: s’iniciarà diumenge 20 de juny.

Màximes garanties sanitàries

 • L’STEI Intersindical ha reclamat unes proves amb màximes garanties de salut per als aspirants i tribunals amb l’aplicació dels protocols sanitaris pertinents: ventilació d’espais, distància de seguretat, màscares, etc.

Tribunals

 • N’hi haurà 130 (95 a Mallorca, 16 a Menorca i 19 a Pitiüses).
 • Fora de Mallorca, només n’hi haurà de mestres i secundària. La resta, FP i règim especial, s’hauran de desplaçar a Mallorca.
 • Els tribunals es formen a partir de 10 aspirants i fins un màxim de 60.
 • Lletra de tribunal: no canvia.
 • Per l’STEI Intersindical, la selecció dels tribunals ha de ser realment rotativa. Per al concurs-oposició del 2022, s’hauria de començar a triar a partir del darrer membre del tribunal.
 • L’STEI Intersindical ha insistit en la necessitat d’augmentar les causes d’exclusió dels tribunals i la constitució d'aquests a totes les illes per evitar els desplaçaments dels aspirants.
 • La Conselleria ha anunciat que, per mor de l’augment de tribunals (a causa de les mesures de salut), les persones que examinaren el 2019 seran de nou tribunables enguany. L’STEI Intersindical s'hi ha manifestat en desacord.

Model d’oposicions i persones interines en frau de llei

 • La UE condiciona els fons europeus al fet que l’Estat espanyol solucioni la situació de la fixesa del personal interí. S’ha fet palès que l’Acord per a la millora de l’Ocupació Pública de 2017, -signat per UGT, CCOO i CSIF amb el PP- no soluciona el frau de llei.
 • L’STEI Intersindical ha reclamat l’aplicació de l’article 61.6 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic amb la doble via d’accés a la funció docent.
 • També hem reclamat que les proves del procés selectiu no siguin eliminatòries.

Transparència

Reclamam:

 • L’homogeneïtzació entre illes i més concreció quant als criteris dels tribunals.
 • L’aplicació d’un veritable concurs-oposició.

Programacions didàctiques (PD) i cas pràctic

 • La Conselleria ha reiterat que les PD han d’estar basades en el curs 2019-20 (és a dir, sense tenir en compte la LOMLOE) i no han de fer cap referència a la Covid.
 • En el cas pràctic (2a part de la primera prova) o a la PD, tanmateix, el tribunal sí que podrà formular preguntes contextualitzades en la situació Covid. Però l’STEI Intersindical ha expressat la seva disconformitat, ja que això generarà una allau de reclamacions.

Usuari i contrasenya, Cl@ve

 • Cap tràmit (portal de l’opositor, presentació de la PD, barem) no es podrà fer anònimament.
  Des de l’STEI et recomanam que et treguis el sistema Cl@ve.