STEs vota en contra del projecte del RD d'oposicions

El sindicat vota en contra En la Comissió Permanent del Consell Escolar de l’Estat

El projecte de Reial Decret d’Accés no introdueix modificacions per garantir la consolidació i estabilitat dels interins i ignora la sentència del TJUE

El Projecte de Reial Decret que el Ministeri ha presentat a la Mesa Sectorial d’Educació (20 de març) i el Consell Escolar de l’Estat no soluciona el problema de més de cent mil interins. El Tribunal Suprem i el Tribunal de Justícia Europeu han manifestat en mantes ocasions que el personal interí de llarga durada està en situació d’il·legalitat, en frau de llei. Enfront d’aquesta situació, el govern de Rajoy va signar amb CCOO, UGT i CSIF el mal anomenat “Acord per la millora de l’ocupació pública” el 2017, que pretenia, amb la finalitat de reduir la taxa d’interinitat, treure a Oferta d’Ocupació Pública totes les places ocupades durant més de tres anys per interins. Aquest Acord ha estat una important garrotada per a aquests per tal com ha pretès estabilitzar les places, però no les persones que les ocupen, la qual cosa ha suposat i suposarà l’acomiadament de milers de persones. La majoria de les milers de places que s’estan oferint ja estan essent ocupades per interins que, si no superen els processos selectius, poden veure’s al carrer després de molts anys de prestació de serveis.

Les Administracions Públiques han contractat funcionaris interins no per resoldre qüestions temporals, puntuals i urgents, com permet la normativa, sinó per cobrir llocs i vacants permanents i estructurals. Aquestes pràctiques, que tant els tribunals espanyols com els europeus han trobat fraudulentes, s’han duit a terme botant terminis i processos de selecció que s’haurien d’haver convocat en un termini màxim de tres anys després de la contractació de l’interí. En comptes de complir la llei, les Administracions educatives han mantingut aquest personal interí en els seus llocs durant anys i dècades en alguns casos. La darrera sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), de 19 de març, canvia les regles del joc, car reconeix explícitament que les oposicions tal com estan concebudes actualment no són la sanció esperable per posar fi al frau de llei en el qual es troben les milers de persones interines a la funció pública i, també, a l’àmbit educatiu.

Els STEs-i, com ja és àmpliament conegut, no comparteixen l’actual model de concurs-oposició i més després de la sentència del 19 de març, que torna a reconèixer l’abús de la contractació temporal per les Administracions, fet que és contrari a la llei, però en aquest moment hem de manifestar la nostra decepció davant la proposta del Ministeri perquè ni tan sols han aprofitat aquesta modificació del RD 276/2007 per introduir, almenys, que les proves de les oposicions no siguin eliminatòries, a la qual cosa el PSOE i UNIDAS PODEMOS es comprometeren amb tots els sindicats el 2017, quan encara eren a l’oposició. Tampoc han optat per aplicar l’article 61.6 o la disposició transitòria quarta de l’EBEP, cosa que obriria la possibilitat d’arbitrar processos de consolidació per concurs de mèrits per al personal interí, a causa de la situació extraordinària que travessam.

Molts docents interins han superat els processos selectius prevists, malgrat que no hagin obtingut plaça perquè l’Administració no oferí totes les places existents. La sentència del TJUE del 19 de març torna a reconèixer l’abús i, de fet, afirma que els “únics processos selectius que compleixen la Directiva són aquells en els quals únicament poden participar els empleats públics objecte d’un abús”, bo i eliminant la sentència la possibilitat que es convoquin processos selectius oberts, el resultat dels quals és incert i, a més, estan oberts als candidats que no han estat víctimes de tal abús. Aquesta afirmació està en línia amb l’accés diferenciat o doble via que defensam des dels STEs-i.

Entenem que és el moment de baratar el marc legal per accedir a la funció pública docent i convertir-lo en la “sanció” que al·lega el TJUE, que per als STES consisteix a regular l’accés diferenciat o doble via. Els interins optarien a les places que ja estan ocupant i, no obstant això, les persones de nou ingrés optarien a les places noves i els retirs. D’aquesta manera, es garantiria que qui està treballant continuarà fent-ho i qui vol accedir al sistema educatiu també ho pot fer. Entenem que l’Accés Diferenciat garanteix els requisits constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat i ho consideram viable i possible si les Administracions adopten les mesures legals oportunes davant una situació excepcional que exigeix mesures igualment excepcionals.

El Ministeri no pot romandre impassible en el nou context generat després de la sentència del 19 de març del TJUE: aquesta sentència conclou que hi ha hagut abús en la contractació del personal interí que ha concatenat contractes durant més de tres anys, ja que, “sobre la base d’una relació de servei de durada determinada”, aquestes persones han “exercit de manera constant i continuada les mateixes funcions, quan el manteniment de manera permanent d’aquest empleat públic en aquesta plaça vacant es deu a l’incompliment per part de l’ocupador de la seva obligació legal d’organitzar en el termini previst un procés selectiu a fi de proveir definitivament l’esmentada plaça vacant”.

Les Administracions educatives han de respondre i donar una sortida a milers de persones que han dedicat tota la seva vida laboral a l’ensenyament i que han estat contractats durant anys o dècades en frau de llei. La Confederació de STES no acaba d’entendre la prepotència de l’Administració, que ha mirat molt de perfil la sentència del 19 de març del TJUE i que, des del nostre punt de vista, hauria de presentar una reflexió profunda sobre la situació de milers de docents interins que necessiten una solució que, sens dubte, l’actual model d’oposicions no ofereix tot evitant així una judicialització innecessària que segur que es produirà si les actuals oposicions massives deixen gent al carrer, com ja està passant en alguns territoris.

Per tot això, STES-INTERSINDICAL defensa modificacions en la legislació educativa que ofereixi fórmules que suposin convertir el personal interí en funcionari de carrera a través de l’accés diferenciat, aplicació de l’article 61.6 de l’EBEP, o qualsevol altra fórmula que aconsegueixi aquest objectiu.

STES-Intersindical ha presentat Vot Particular contra el Projecte de Reial Decret d’accés a la funció Pública docent.

19 de maig de 2020