Oposicions 2015 fora de la Illes Balears

De moment no se sap res de la possibilitat de convocar oposicions a la nostra comunitat. Aquí teniu tota la informació pel que fa a convocatòries a altres comunitats autònomes.

Actualitzat a 4 de febrer de 2014

Més informació

  Cos de mestres Cos de secundària i cos de FP Altres cossos
ANDALUSIA

1000 places

Anglès: 300
PT: 200
Francès: 100
AL: 100
Primària: 100
Infantil: 100
Música: 50
Ed. Física 50

 

Catedràtics de Música i Arts Escèniques

175 places

Cos d’inspectors

54 places

ARAGÓ  

175 places

Biologia i Geologia 40
Física i Química 20
Inglés 40
Alemany 5
Filosofia 6
Formació i Orientació Laboral 15
Intervenció Sociocomunitària 12
Organització i Processos de Manteniment de vehicles 5
Organització i Projectes de Fabricació Mecànica 7
Processos de Producció Agrària 5
Operacions de Producció Agrària 10
Servicios a la Comunitat 10

 
ASTÚRIES

Possible oferta:

Infantil: 40-44
Anglès; 27-31
Educació física: 9-13
Música: 4-8
PT: 17-21
AL: 8-12
Primària: 32-36

 

Catedràtics de Música i Artes Escèniques

Tecnologia musical 1
Pedagogia 2
Clarinet 2
Fagot 1
Flauta travessera 2
Composició 3
Guitarra 2
Historia de la música 2
Oboè 1
Direcció d’orquestra 1
Percussió 1
Piano 15+2 (reserva discapacitat)
Saxòfon 2
Trompeta 1
Tuba 1
Viola 1
Violí 3
Violoncel 2

CANÀRIES

282 places

Infantil: 79
Educació física: 41
Música: 33
Primaria: 35
Alemany: 5

Secundària: 24 places

Processos i mitjans de comuncació: 5
Intervenció sociocomunitària: 10
Org. i projectes de sistemes energètics: 9

FP: 10 places (serveis a la comunitat)

Arts plàstiques i disseny: 14 places

Materials i tecnologia (Disseny): 2
Diseny gràfic: 6
Disseny d'interiors: 2
Mitjans informàtics: 2
Fotografia: 2

Música i Arts escèniques: 14 places (totes de piano)

CANTÀBRIA

60 places

Infantil 25
Primària 10
Anglès 15
AL 10

Cuina i pastisseria 4
Instal·lacions electrotècniques 2
Operacions de producció agrària 3
Processos Comerciales 2
Sistemas i aplicacions informàtiques 4
Organitzacio i projectes de fabricació mecànica 5
Organització i projectes de sistemes energètics 3
Processos de producció agrària 2
Processos en la industria alimentaria 2

Inspecció

6 places

CASTELLA
LA MANCHA

400 places

 

Secundària

Filosofia
Grec
Llatí
Llengua Castellana i Literatura
Geografia i Història
Matemàtiques
Física i Química
Biologia i Geologia
Inglés, Educació Física
Orientació Educativa
Economia
Administració d’Empresas
Hosteleria i Turisme
Informàtica
Intervenció sociocomunitària
Processos Sanitaris
Sistemas electrotècnics i automàtics

FP

Cuina i pastisseria
Procediment de diagnòstic clínic i ortoprotèsic
Procediment sanitari i assistencial
Processos de gestió administrativa
Sistemas i aplicacions informàtics

Música i Artes Escèniques

Fonaments de Composició
Piano
Llenguatge Musical

Arts Gràfiques i Disseny

Disseny Gràfic

CASTELLA i LLEÓ

380 Places

 

Secundària

Llengua i literatura castellana
Geografia i Historia
Matemàtiques
Física i Química
Biologia i Geologia
Anglès
Francès
Educació Física
Orientació Educativa
Anàlisi i Química Industrial
Hosteleria i Turisme
Organització i processos de manteniment de vehicles

FP

Cuina i Pastisseria, Manteniment de vehicles

EOI

Anglès, Alemany

Música i arts escèniques

Trompa
Viola

Arts plàstiques i disseny

Dibuix Artístic
Color

EXTREMADURA   166 places  
GALICIA Més de 400 places    
LA RIOJA  

44 places

Llengua i literatura castellana, 11;

Matemàtiques, 12;

Anglès, 7

Geografia i Historia, 7

Física i Química, 7

 

MADRID

660 places

580 places

Secundària

80 places

 
MÚRCIA  

Secundària

Llengua castellana i literatura 13
Geografia e historia 12
Francès 5
Anglès 40
Orientació educativa 6
Hosteleria i turisme 3
Informàtica 2
Intervenció sociocomunitària 3
Navegació i instal·lacions marines 1
Organització i projectes de sistemes energètics 2
Processos sanitaris 10

FP

Cuina i Pastisseria 7
Màquines, serveis i producció 1
Operacions de processos 1
Operacions i equips de producció agrària 3
Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotèsic 8
Procediments sanitaris i assistencials 9
Serveis de restauració 4
Sistemas i aplicacions informàtiques 10

EOI

Alemany 1
Xinès 1
Inglés 4

Música i arts escèniques

Fagot 1
Piano 7
Llenguatge musical 1
Saxòfon 1
Dansa contemporània 1
Cant aplicat a l’art dramàtic 1
Espai escènica 1

Arts plàstiques i disseny

Organització industrial i legislació 1
Fotografia 1
Mitjans informàtics 1

Inspecció

25 places

VALÈNCIA  499 places

Secundària: 174 places

FP: 37 places

EOI: 25 places

Catedràtics de música i arts escèniques: 10 places