La Conselleria d’Educació fulmina 20 anys de pactes d’estabilitat

Martí March fa seva la proposta d’ALTERNATIVA, UOB, CCOO  i FETE-UGT

La Mesa Sectorial d’Educació va aprovar, amb els vots favorables d’Alternativa, UOB, CCOO i  FETE-UGT, unes “suposades” i ridícules mesures d’estabilitat per al professorat interí, i va rebutjar la proposta de l’STEI d’un nou Pacte d’estabilitat. L’STEI va plantejar un Pacte d’una durada de 4 anys per a un total de 2.500 persones, amb les mateixes condicions que l’actual, que garantia la contractació per a quatre anys a tots els docents amb un mínim de cinc anys d’experiència.

L’STEI lamenta profundament que la Conselleria d’Educació no hagi volgut ni tan sols entrar a valorar la proposta presentada per l’STEI i denuncia una estratègia prefixada de no fer possible un nou Pacte d’estabilitat; uns Pactes que l’STEI ha subscrit durant els darrers vint anys, des de l’any 1998, amb Governs de tots els colors polítics.  La signatura d’aquests acords ha permès, entre moltes altres qüestions, aturar el cop de les retallades més fortes que ha patit el professorat de l’ensenyament públic de les Illes Balears, que totes les persones amb una vacant tant si era de pacte com si no cobrassin l’estiu, així com també minimitzar els efectes de la LOMCE.

Per altra banda, l’STEI considera que l’acord al qual es va arribar a la Mesa en cap cap són mesures d’estabilitat ni molt manco un Pacte, ni res que no estigui vigent; ja que la preferència que tenen els majors de 55 anys amb 10 anys d’experiència docent en el tràmit de substitucions ja apareix recollit en la resolució d’adjudicacions de la directora general de personal docent, publicada en el BOIB de dia 1 de juliol de 2017. Són paper banyat que no suposen cap avenç; ja que la puntuació d’un interí amb 10 anys d’experiència, sigui o no major de 55 anys, ja li assegura una vacant en el tràmit d’adjudicacions provisionals; o un lloc preferent en l’ordre de la llista en el tràmit de substitucions.  

L’STEI considera del tot necessària la signatura d’un Pacte d’estabilitat per fer front als efectes que pot suposar l’aplicació de l’Acord per a la millora de l’ocupació pública, signat el passat 29 de març entre el Ministeri d’Hisenda i els sindicats UGT, CCOO i CSI•F. El document que varen signar aquests tres sindicats suposa ofertes massives d’ocupació pública, que pretenen donar estabilitat al lloc de feina, però no a la persona que l’ocupa. Amb les mesures aprovades a la Mesa Sectorial, tant la Conselleria com els sindicats que li donen suport fan seves aquestes tesis, que poden deixar moltes persones interines sense la garantia d’un nomenament per a tot el curs escolar, com sí assegura el Pacte d’estabilitat.

L’STEI considera falsos els arguments donats per l’Administració de la incompatibilitat entre la signatura d’un Pacte d’estabilitat per a 2.500 docents i les properes convocatòries d’oposicions.  Segons les dades facilitades per la pròpia Conselleria, hi ha entre 3.500 i 4.000 places vacants estructurals ocupades per interins i, amb les xifres de les places d’oposicions que s’han convocat per als propers anys, és del tot viable un nou Pacte per a 2.500 persones. En aquest sentit, cal recordar que durant la legislatura 2007-2011, amb un Govern presidit pel PSIB, amb una oferta pública d’oposicions de prop de 2.000 places, va ser del tot compatible la vigència d’un Pacte d’estabilitat per al professorat interí.

L’STEI considera del tot insuficients les mesures aprovades a la Mesa Sectorial d’Educació i lamenta que, amb aquest acord, el professorat interí no compta amb cap garantia d’estabilitat en el seu lloc de treball, cosa que hauria estat possible amb la reedició d’un nou Pacte.  

Palma, 1 de febrer de 2018