Nomenament personal funcionari de carrera

Concurs oposició ordinari 2023

  • Es publicarà a partir del setembre 2024.

Concurs oposició extraordinari 2023

  • Es publicarà a partir del setembre 2024.

Concurs de mèrits 2023

  • Ordre EFD/316/2024, de 5 de abril, per la qual es nomena personal funcionari de carrera a les persones seleccionades en els procediments selectius extraordinaris d'estabilització convocats per la Resolució de 22 de novembre de 2022 (Concurs de mèrits 2023).

Concurs oposició 2022

  • Ordre EFP/1203/2023, de 27 d'octubre, per la qual es nomena personal funcionari de carrera a les persones seleccionades a les proves selectives convocades per la Resolució de 29 de novembre de 2021 (Concurs oposició 2022).

Concurs oposició 2021 (ajornat des del 2020)

  • Orden EFP/904/2022 de 2022, de 14 de setembre, per la qual es nomena personal funcionari de carrera a les persones seleccionades a les proves selectives convocades per la Resolució de 3 de febrer de 2020 (Concurs oposició 2021)