General

Acord per a la millora de l'ensenyament públic

Acord del Consell de Govern de 28 de juliol de 2006, pel qual s’aprova la proposta d’acord per a la millora de l’ensenyament públic, relatiu a les plantilles de personal dels centres docents públics, aprovada per la mesa sectorial d’educació.