L’STEI Intersindical durà el Pla pilot de llengua als tribunals si la Conselleria no el retira

No té cap tipus de fonament pedagògic i contradiu la normativa vigent

És una mesura del tot innecessària i una tudada de recursos públicsL’STEI Intersindical ha demanat a la Mesa sectorial d’educació la retirada del Pla pilot voluntari de lliure elecció de llengua. Si no és així, ha comunicat que els serveis jurídics del sindicat el posaran en mans dels tribunals, ja que contradiu la normativa vigent.

És el mon al revés: la Conselleria pretén dur endavant un pla pilot sense haver fet cap tipus de diagnosi per saber si és necessari. Saben que no hi ha cap tipus d’argument que avali la necessitat d’aquest Pla, per exemple quan es diu que està pensat per a compensar les mancances que hi pugui haver en qualsevol de les llengües.

A més el Pla és una mesura segregadora que separarà els infants en funció de la llengua triada, i l’escola ha de ser un espai de convivència i de respecte per la diversitat.

El sindicat ha denunciat que no hi ha cap necessitat de destinar vint milions d’euros a aquest Pla quan hi ha tantes mancances en el sistema educatiu de les Illes. Si realment es disposa d’aquests doblers i es té el temps i els esforços per elaborar aquests plans, cal dedicar-los a allò realment necessari i no a problemes inventats.

L’STEI ha posat de manifest que, tan bon punt es publiqui aquesta resolució, posarà en mans dels Serveis jurídics la impugnació del Pla pilot i de tot allò que se'n derivi.