Segona Mesa d'insularitat

l'STEI Intersindical reclama que els ajuts arribin a tothom i no sols a una part dels docents

El passat 20 de març es va celebrar la segona mesa d´insularitat, aquesta vegada a Menorca.

La Conselleria va informar que tenia previst catalogar places de difícil i de molt difícil cobertura, i que començaria per les de molt difícil cobertura, afegint uns complements que el primer any serien de 300€ en el cas d´Eivissa i Formentera, i de 100€ en el cas de Menorca.

Aquest complement arribaria en el curs 25-26 als 400€ a les Pitiüses, i als 200€ a Menorca.

Per altra banda, se signaran convenis (en principi a Eivissa) per facilitar allotjament a docents desplaçats a Eivissa, i es podrà donar un ajut de fins a 400€ per aquest concepte.

STEI Intersindical ha demanat en tot moment que no es facin diferenciacions entre docents, i que el complement sigui per a tothom, i no sols per a les persones que acaben agafant una plaça de difícil cobertura. No pot ser que en un mateix departament i especialitat uns companys cobrin més que altres. Proposam que es comenci per les places de difícil cobertura, ja que segons la proposta de STEI, serien totes les Menorca i Eivissa, tal com passa a Sanitat, i així el complement seria per a tots i totes les docents.

D´altra banda STEI Intersindical considera que si s´adapta el complement d´insularitat a la realitat de cada illa, no serà necessari fer aquestes diferències.

Pel que fa als ajuts per habitatge, també és un ajut que ha d´arribar a tot el col·lectiu. Les persones que ja viuen i treballen a Menorca, Eivissa i Formentera fan front als mateixos lloguers que les persones que arriben. Veim positiu que es pugui ajudar perquè trobin un lloc on viure, cosa molt difícil especialment a les Pitiüses, però els ajuts econòmics no han de fer distincions entre qui acaba d´arribar i qui va arribar ja fa un temps.

STEI Intersindical ha fet veure a la Conselleria que per cobrir les places a les illes on hi ha més dificultats s´han d´establir moltes mesures complementàries. Entre elles, augmentar les places de màster que s´ofereixen a Menorca, Eivissa i Formentera. També incentivar amb puntuació les persones que les trien i, per suposat, treballar en la línia de que l´accés a l’habitatge per a les persones treballadores pugui ser una realitat, amb lleis que els ho permetin. S´han de buscar les estratègies per augmentar el complement d´insularitat o de residència, tant si depèn de l´Estat com si depèn de la Comunitat Autònoma. La diferència amb Ceuta, Melilla i les Canàries és d´una mitja de 600€ mensuals respecte a les nostres illes.

L´STEI Intersindical valora les passes donades per mirar de cobrir les places docents a les illes amb més dificultats, però considera que això no ha d´implicar crear diferències entre docents, i que s´han de treballar moltes mesures per aconseguir-ho.