Augment del personal de suport per al curs 2024-25

Mesa sectorial de 26 de març

La Conselleria ha informat d'un augment del personal de suport. Aquest augment respon a les reivindicacions històriques de l'STEI de millorar els equips de suport.

Tot aquest increment serà efectiu a setembre del 2024.

Orientadors/es educatius/ves:

 • Etapa 0-3:
  • Increment personal dels EAP amb 30 professionals de la xarxa pública i la complementària. Els EAPs decidiran el perfil entre: OE, PT, AL, PTSC
 • Educació primària:
  • Centres d’una línia: increment de 3 dies d’atenció de l'orientador/a.
  • Centres de dues línies: un l’orientador/a a jornada completa.
  • Centres de tres o més línies: a més de l'orientador/a a jornada completa, es farà una compensació d’hores de personal de suport.
 • ATEs:
  • Tots els CEIPs tendran una ATE i s'amplien motius de sol·licitud d'ATEs addicionals 
 • IES:
  • S’introdueix la figura del psicòleg/a (personal no docent), mitjançant conveni amb el COPIB. L'STEI ha reclamat que es tengui especial cura a no interferir les funcions dels professionals d'OE i PSC.

Des de l’STEI ens alegrem de l’increment anunciat, demanem:

 • Que es contempli la figura dels PSC als EAPs.
 • Que s’incrementin els PSC als serveis d’orientació
 • Ens preocupa que amb la incorporació de psicòlegs als IES, que no seran personal docent, es solapin les funcions que clarament venen definides a la diferent normativa que regula els serveis d’orientació als centres educatius. Demanem molta cura en aquest sentit, evitant solapaments i optimitzant recursos.

La salut mental dels nostres nins i joves és una qüestió clau, i creiem fermament que s’ha d’abordar des d’un enfocament multidisciplinari des de les unitats de salut mental infantil i juvenil, amb més dotació dels professionals que hi treballen (psicòlegs, psiquiatres, infermeres i TS), rebaixant les llistes d’espera que existeixen actualment.