L’STEI Intersindical considera que el Pla pilot és segregador i un atac al català a les aules

La proposta incompleix tota la normativa vigent i segrega l’alumnat

El model actual garanteix l’aprenentatge d'ambdues llengües oficials

L’STEI Intersindical rebutja de manera frontal la proposta de Pla Pilot Voluntari de Lliure Elecció de Llengua per segregador. El considera un atac més a la presència del català a les aules i al procés de normalització lingüística progressiva. No té cap altre objectiu que cedir a l’obsessió de Vox per part del PP a fer desaparèixer la llengua pròpia de les Illes Balears d’un espai estratègic com és l’ensenyament.

No és admissible que el Pla digui que l’objectiu és “garantir la competència comunicativa plena i equivalent en totes dues llengües en acabar els ensenyaments obligatoris”. Això ja es dona amb l’actual model lingüístic, que és el mitjà més adequat per a fer que l’alumnat sigui competent tant en català com en espanyol.

L’STEI denuncia també que el Pla no s’ajusta a la normativa vigent quan preveu que la segregació lingüística es podrà fer a l’etapa de primària el pròxim curs, i a secundària a partir del curs 2025-26. La normativa actual recull l’elecció de llengua en el segon cicle d’infantil i el primer cicle de primària, si un alumne no ha estat escolaritzat a infantil. En cap cas es pot estendre a altres cursos de les etapes educatives. La Llei d’educació de les Illes Balears tampoc permet la segregació de l’alumne en funció de la llengua escollida.

És molt cínic que un dels requisits per a optar al Pla sigui la idoneïtat de les instal•lacions, quan hi ha tantes mancances pel que fa a les infraestructures dels centres i cal donar una resposta urgent la necessitat de climatització dels espais. Tampoc és admissible que es passi la responsabilitat als equips directius i als centres a l’hora de decidir si s’apunten al Pla pilot, a més de les tasques burocràtiques que suposa.

En darrer terme, l’STEI Intersindical considera una manca total de responsabilitat de la Conselleria d’Educació que hi hagi una dotació de mitjans addicionals per als centres que s’apuntin a la segregació. El que l’Administració ha de fer és dotar tots els centres educatius dels mitjans necessaris per a oferir un ensenyament de qualitat, i no cedir al xantatge de Vox que només pretén crear divisió i afeblir encara més la presència del català en l’entorn educatiu i social.

El sindicat ha posat en mans dels serveis jurídics la proposta de Pla Pilot i no descarta cap acció per fer front a aquest nyap pedagògic.