L’STEI Intersindical exigeix mesures efectives contra la burocràcia en els centres docents

Segons un estudi del sindicat, un 80% dels enquestats diu que afecta la seva vida personal

A la propera reunió informativa sobre desburocratització, l’STEI exigirà mesures efectives per a la reducció de la burocràcia en la tasca docent. Segons un estudi del sindicat, es posava de manifest, entre moltes altres qüestions, que gairebé una quarta part de la jornada laboral es dedica a tasques burocràtiques.

L’informe també va recollir que un 59,3% dels personal docent dedica una mitjana de quatre hores fora del seu horari laborable a paperassa i un 22% ha hagut d’anar al metge o s’ha medicat, una situació del tot insostenible.

L’STEI Intersindical reclama a la Conselleria d’Educació que, tal com preveu el punt 33 de l’Acord de millores de 2023, s’han de posar en marxa tot un seguit de mesures per a fer front a l’augment de les tasques burocràtiques, amb programes que cada vegada demanen més temps, amb equips directius, tutors i docents sobrepassats de feines. L’objectiu és permetre una major dedicació del professorat a les tasques específicament educatives, tal com els pertoca.

Davant aquest fet les mesures que no poden esperar són baixar les ràtios, reduir i les hores de docència directa del professorat i millorar les condicions en l’exercici de les funcions tutorials del personal docent, punts que es contemplen en l’Acord de millores, així com també simplificar els documents de centre i evitar duplicitats. És necessària una major dotació de personal d’administració i serveis als centres educatius de forma permanent, per tal que puguin alliberar els equips directius de les tasques administratives i de gestió.

L’STEI Intersindical posa per davant de tot la cura de la salut del professorat i que aquest es dediqui a les tasques pedagògiques que li són pròpies, mesures que aniran en benefici d’una millor qualitat de l’ensenyament per als infants i joves de les Illes Balears.