L’STEI demana la retirada de l’esborrany del Decret d’educació inclusiva

Ha presentat esmena de supressió a la totalitat en el Consell Escolar de les Illes Balears

En el tràmit de presentació d’esmenes en el Consell Escolar de les Illes Balears, els representants de l’STEI Intersindical han presentat una esmena de supressió a la totalitat de l’esborrany del Decret d’educació inclusiva de les Illes Balears.

El sindicat valora l’esforç de l’Administració educativa per elaborar aquest decret però considera que no s’ajusta a la Llei d’educació de les Illes Balears (LEIB). No disposa d’una memòria econòmica i, amb el pressupost actual d’educació, no s’avança cap al 5% d’inversió en educació que preveu la llei autonòmica.

L’STEI posa de manifest que la Conselleria d’Educació i Formació Professional no va acceptar cap ni una de les aportacions presentades a la Mesa Sectorial del passat 22 de desembre, una mostra més de la manca de negociació. El sindicat va votar en contra del Decret.

L’esborrany actual suposa una nova càrrega de tasques, tant pedagògiques com burocràtiques per al professorat, que ja va prou saturat. Tampoc hi ha un compromís de finançament i una dotació de recursos explícita per part de l’Administració, cosa que suposa una manca de concreció tangible i mesurable de les accions que s’atribueixen a la Conselleria.

Un altre aspecte que no s’ajusta a la LEIB és que parla d’educació inclusiva sense fer cap referència a la necessitat de reduir les ràtios, una condició que l’STEI considera imprescindible per a una bona atenció a la diversitat. Com ha manifestat el sindicat en nombroses ocasions, la proposta de reducció de ràtios que contempla la llei autonòmica d’educació és del tot insuficient.

En un apartat de l'esborrany es diu que “els centres han de fer un ús eficient” dels recursos assignats, una acusació molt greu, com si els equips directius no fessin un ús acurat de la dotació rebuda per part de la Conselleria.

Per tot això, l’STEI Intersindical ha sol·licitat la retirada del Decret d’educació inclusiva i l’obertura d’un nou procés de negociació, perquè el document compti amb un consens més gran per part de la comunitat educativa.