L’STEI exigeix la negociació d’un nou acord de millora per al professorat d’ensenyament públic

No és admissible el greuge que pateix el col·lectiu de l’escola pública envers altres sectors

Del 2015 ençà, no hi ha hagut propostes de millora per als docents

L’STEI Intersindical reclama a la Conselleria d’Educació la negociació d’un nou acord de millora, una proposta que el conseller Martí March va anunciar en Mesa Sectorial el novembre de 2018, molts mesos abans de l’esclat de la pandèmia.

El sindicat considera que no és admissible que, després de l’esforç que el col·lectiu docent va fer amb la gestió de l’estat d’alarma i la pandèmia generada per la Covid-19, amb la implantació de mesures per a l’ensenyament en línia d’avui per demà, i tot allò referent a la posada en marxa amb precipitació i manca de formació de la LOMLOE i dels nous currículums i criteris d’avaluació, l’Administració no hagi tengut la voluntat de negociar millores per a aquest col·lectiu. Com a conseqüència de tot plegat, el professorat ha arribat al final del trimestre complementament esgotat; i ja du uns quants cursos així.

L’any passat es varen donar dotze milions d’euros als professionals sanitaris per a compensar-los la pèrdua del 2,9%; fa poc s’ha signat un acord a la Mesa Sectorial de Sanitat per a evitar la vaga amb la introducció de millores salarials considerables. Mentrestant, el professorat de l'ensenyament públic és l’únic col·lectiu de funcionaris de les Illes Balears que no té carrera professional.

L’STEI Intersindical exigeix que s’acabi amb aquest greuge amb el professorat de l’ensenyament públic i reclama que el seu esforç i implicació demostrat d’una manera evident al llarg dels darrers anys es vegi valorat i reconegut amb un acord de millores de caire social i laborals, amb la implantació de mesures, com el cobrament d’una part de la carrera professional, amb efectes a gener de 2023.