Ajornament dels currículums

L’STEI Intersindical ha sol·licitat l’ajornament dels currículums LOMLOE
El temps per a enllestir els nous currículums és molt reduït i no s’ha comptat amb el professorat.

Demanam el màxim consens i fugir de les presses en la implantació dels àmbits a secundària

L’STEI Intersindical ha fet un estudi de les noves propostes de currículum que s’han d’implantar l’any que ve en els cursos senars de primària i de secundària. En totes les etapes, la desaparició dels estàndards avaluables d’aprenentatge i l’aparició del nou “Perfil de sortida” suposaran un replantejament de les programacions docents, amb uns canvis que no s’han explicat bé i que duen molta feina. Per això, cal reforçar la formació del professorat amb places suficients i, alhora, una reducció de la sobrecàrrega de feina i de burocràcia.

Un dels canvis necessaris seria l’adaptació del GestIB a les demandes de la nova llei, ja que el model actual d’avaluació i els seus instruments ha quedat del tot obsolet.

En el cas de secundària, el sindicat veu amb preocupació la situació del professorat que pot perdre hores, com geografia i història, plàstica, música i matemàtiques, per exemple. També cal veure com es concretarà, si així ho acorden els centres, la proposta de l’ensenyament per àmbits. En relació a aquesta qüestió, l’STEI demana que hi hagi el màxim consens entre els membres dels equips docents per tal de garantir que el professorat se senti còmode i pugui disposar de la formació adient.

Pel que fa al batxillerat, la reducció horària que pateixen algunes matèries pot suposar una minva en la contractació de més professorat. Això es veu en el pas de 32 hores a 30 en el primer curs de batxillerat o en la reducció de 4 hores lectives setmanals a 3 de les matèries obligatòries de modalitat d’aquest mateix curs.

A la darrera Mesa va demanar l’ajornament dels currículums LOMLOE. Davant l’obligat compliment de la normativa estatal, l’STEI va sol·licitar meses sectorials i tècniques per a negociar tots aquells aspectes que depenen de les competències de la comunitat autònoma.

L’STEI demana un cert marge en la implantació dels nous currículums, posa en valor la feinada que suposen per als docents, ja exhausts després d’aquests dos anys, i sol·licita recursos a la Conselleria davant el fet que, el proper curs, hi haurà dos sistemes curriculars en marxa de diferents lleis d’educació.