La Conselleria d’Educació devalua el coneixement del català entre el professorat

El sindicat lamenta que es menystingui, una vegada més , la comunitat educativa
La Disposició addicional única de l’Ordre per a fer classes de i en català rebaixa el requisit lingüístic per als docents d’ensenyaments artístics superiors

L’STEI Intersindical denuncia que la Conselleria d’Educació i Formació Professional ignora els acords que el Consell Escolar de les Illes Balears ha pres per majoria, un cop ha vist publicada en el BOIB l’Ordre de 9 de juliol de 2021 de modificació de l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 8 de març de 2018 per la qual es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de i en llengua catalana i es fixa el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC).

Havia reclamat en el Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB) del passat mes de gener que, en la Disposició única de l’Ordre, el requisit lingüístic en català per als ensenyaments artístics superiors fos el mateix que es demana per al cos de secundària; una esmena que va comptar amb el suport de la majoria d’integrants del CEIB. Una petició que la Conselleria ha menystingut per complet i ha tirat pel dret amb una redacció unilateral.

El sindicat considera que, amb la redacció recollida en el BOIB en el sentit que el requisit lingüístic del professorat d’ensenyaments artístic superiors serà el que recullin els seus reglaments, es devalua el coneixement de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears; alhora que es fan passes enrere en el procés de normalització lingüística, tal com marca la normativa vigent.

L’STEI Intersindical es referma, una vegada més, en la necessitat d’oferir un Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC) diferent per al cos de mestres i per al de secundària i resta de cossos, d’acord amb les recomanacions del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de les Illes Balears, autoritat màxima segons l’Estatut d’Autonomia en matèria lingüística. Aquests plans de formació són un complement imprescindible per a la millora de la competència lingüística del professorat i per a atendre amb condicions la realitat plurilingüe de l’alumnat de les Illes Balears.