La Plataforma Estatal per l'Escola Pública davant la polèmica del "pin parental"

Davant les diferents informacions sobre el «PIN parental» que estan apareixent referides a alguns col·lectius que empren un radicalisme reaccionari i pretenen incidir, condicionar i fiscalitzar els projectes educatius dels centres docents, la seva programació general anual i fins i tot les competències regulades legalment dels òrgans col·legiats o del seu professorat establert en la Llei educativa, des de la Plataforma Estatal per l'Escola Pública volem fer constar el següent:

  1. Tal com reconeix i regula la Llei Orgànica 2/2006 d'Educació (LOE), l'educació és el mitjà més adequat per construir la personalitat dels nostres nins i nines, desenvolupar al màxim les seves capacitats i conformar la seva pròpia identitat personal. Així mateix, és una de les finalitats de l'educació el desenvolupament de les capacitats afectives de l'alumnat, la formació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals, de la igualtat efectiva d'oportunitats entre homes i dones, i el reconeixement de la diversitat afectiva-sexual.
  2. Qualsevol intromissió en l'autonomia dels centres escolars és una fórmula de «censura» als continguts educatius. L'alumnat ha de rebre una educació integral basada en valors col·lectius i inclusius. Actuacions com el «PIN parental» poden anar en contra de la Declaració Universal dels Drets Humans (art. 1 i 2), la Convenció sobre els drets de la infància, la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea (art. 21), la Constitució Espanyola (art. 9.2, 10, 14, 15 i 27), la Llei Orgànica per a la igualtat efectiva entre homes i dones, la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (art. 1, 78, 84.3 i 124.2) i la ja citada Llei Orgànica d'Educació.
  3. Actuacions que promouen la implantació d'aquest «PIN parental» han estat ja denunciades públicament per discurs d'odi davant diversos organismes de l'Administració central, inclosa la Fiscalia General de l'Estat, i davant algunes comunitats autònomes en funció de la seva pròpia normativa vigent en matèria de LGTBI.
  4. Tant la programació, l'adreça i la supervisió de la posada en marxa dels projectes educatius disposen d'una completa i clara regulació de les activitats que els centres desenvolupen en el marc dels seus plans d'acció tutorial (PAT), a les seves diferents programacions didàctiques o en les seves activitats per al desenvolupament integral de la seva personalitat, el seu desenvolupament integral, inclòs l'afectiu-sexual i emocional, i el coneixement i la integració dels principis de respecte per la diversitat són drets de l'alumnat que cursa estudis en el nostre sistema educatiu, i que, per tant, no poden ser conculcats ni infringits per l'interès particular de qualsevol organització, sigui quina sigui la seva ideologia.

Som conscients que encara queda camí per fer en matèria d'educació sexual als centres, així com per garantir una educació en igualtat. En aquest sentit, se situa de manera nítida en contra d'actuacions que, com les referides prèviament, vulneren els drets a l'educació integral del nostre alumnat. Volem donar el nostre suport al professorat en l'exercici de la seva professió i cridam a la unitat de docents, famílies i estudiants als centres educatius per garantir el dret a una educació en igualtat.


Per tot això, des de la Plataforma Estatal per l'Escola Pública exigim una repulsa unànime contra totes aquelles organitzacions o partits polítics que avantposen el seu interès particular i reaccionari a l'interès superior del menor i el seu dret a l'educació, i sol·licitam reunions, per la via d'urgència amb la ministra d'Educació i Formació Professional en funcions, Isabel Celaá, i amb els diferents partits polítics de l'arc parlamentari.


Madrid, 4 de novembre del 2019