L'STEI torna a demanar la retirada del sistema de marcatge horari dels centres educatius

registre de jornada 1024x1024L’STEI Intersindical reclama a la Conselleria d’Educació que suspengui l’aplicació del sistema de marcatge horari del professorat. La Intersindical fa aquesta petició a l’Administració un cop rebudes les argumentacions del director general de Planificació Antoni Morante, en què s’exposa que el sistema de marcatge horari és un procediment “a prova i sense cap tipus de conseqüències per al professorat”.

Des del sindicat no es qüestiona la potestat que té la Conselleria de regular aquesta matèria i de dictar les instruccions que consideri oportunes, però la proposta de marcatge horari no ha estat en cap moment objecte de negociació amb la part social a cap Mesa Sectorial d’Educació, ni ha figurat a cap ordre del dia, ni hi ha hagut una documentació a l’abast dels sindicats per a fer-hi les aportacions i esmenes pertinents. En aquest aspecte, es pot dir que la Conselleria “ha tirat pel seu vent”.

L’STEI denuncia, també, la contradicció i la paradoxa de la pròpia Administració; quan diu que la mesura està pensada com una eina per a “facilitar la feina dels equips directius”. Des del sindicat es posa de manifest que la situació que pateixen els equips directius, ben lluny de facilitar-los la tasca de control sobre els horaris i les absències del professorat, és d’un enorme desgavell i de moltes dificultats sobrevingudes, sense els mitjans tècnics ni l’assessorament pertinent per part de la Conselleria d’Educació.

Per no parlar de la desconfiança que genera en el professorat aquesta mesura del marcatge horari, com si la Conselleria volgués controlar amb lupa la feina que fan els docents de la nostra Comunitat autònoma. Un professorat que, en els anys més durs de les retallades del Partit Popular, va ser capaç de mantenir la qualitat del sistema educatiu en uns moments de moltes dificultats i una manca total de suport per part de l’Administració. Per aquest motiu, l’STEI considera inadmissible que ara es vulgui col·locar novament el professorat “sota sospita”; el que cal és que pugui fer feina amb unes bones condicions, amb unes infraestructures i unes ràtios adients, amb recursos per atendre la diversitat, i que es prestigiï la tasca docent.  

L’STEI lamenta que, amb aquesta mesura, es torni aclaparar el professorat amb una nova càrrega burocràtica que res té a veure amb la realitat de les aules i que tampoc recull les hores de feina que els docents fan fora del seu temps de permanència en el centre escolar . Per tots aquests motius, reclama la retirada del marcatge horari en tots els centres educatius de les Illes Balears.