L'STEI-i convoca una assemblea del professorat aturat

STEI-i convoca una assemblea de professorat aturat el proper dimecres 26 de gener a les 18h a la seu del Sindicat a Palma. L’objectiu de la reunió és estudiar la situació del professorat que s’ha quedat sense feina per la retallada de places de treball en ensenyament, conseqüència de les retallades d’unitats, desdoblaments i programes d’atenció a la diversitat que ha posat en marxa la Conselleria d’Educació aquest curs. També es tractarà l’oferta d’ocupació pública i les retallades previstes en les pensions.

La reunió també pretén crear una xarxa de professorat aturat per tal de coordinar totes les accions que s’acorden per fer front a aquesta política de retallades, evitar que es consolidin i/o s’incrementin en un futur i treballar per ampliar i millorar les plantilles, tant de primària, com de secundària, FP, adults i règim especial.

Ara, el Sindicat s’adreça al professorat que fins ara treballava i enguany ha perdut el seu lloc de treball per a coordinar aquest col·lectiu i posar en marxa les accions que es consideren oportunes.

El professorat directament afectat per aquestes retallades, en tant que ha perdut el seu lloc de treball, és el professorat interí. Un gruix important de professors i professores interines ja es van quedar sense vacant en les adjudicacions de juliol i setembre. A hores d’ara no tenen encara cap plaça, ni vacant ni substitució.