L’STEI-i defensa l'ensenyament

Resum de la Mesa Sectorial d'Educació 22/12/10

 

NO A LA RETALLADA DE PROFESSORAT DELS DEPARTAMENTS D’ORIENTACIÓ DELS INSTITUTS D’ENSENYAMENT SECUNDARI

A la Mesa sectorial d’avui dia 22 de desembre de 2010, l’STEI-i ha dit no a la rebaixa del professorat que forma part del Departament d’Orientació. La conselleria proposava llevar de les plantilles orgàniques el professorat de l’àmbit pràctic al·legant que alguns d’aquests professors no disposen d’hores suficients. L’STEI-i ha fet veure a l’Administració que les necessitats als centres hi són i aquest professorat és imprescindibles dins els centres de secundària. Hem dit NO a la reducció de les plantilles bàsiques.

LA CONSELLERIA DÓNA LA RAÓ A L’STEI-i I FA UN NOMENAMENT ALS INTERINS DE PACTE DES DE DIA 1 DE SETEMBRE.

A principi de curs un sindicat, va dir que la conselleria només podia garantir 5 mesos i mig de feina als interins de pacte i l’Administració volia donar-la per bona. Aquesta errada va ser corregida immediatament per l’STEI-i que es va phaver de presentar al servei jurídic de la conselleria amb l’Acord de 2008 en mà. Finalment l’administració ha donat la raó a l’STEI-i i els interins de pacte cobraran i tendran un nomenament des de l’1 de setembre de 2008 fins al 31 d’agost del 2012. Les persones de pacte que demanaren l’atur i ja cobraren dos o tres dies de l’atur, o una setmana, no cobraran de la conselleria però els comptaran com a dies treballats tots els del mes de setembre, des de dia 1.

OPOSICIONS A COSSOS DOCENTS 2011

La conselleria encara no ens ha pogut dir quantes places i de quines especialitats es convocaran per a les oposicions de 2011. Estan estudiant el nombre de places que poden convocar. L’STEI-i demana que sigui un nombre suficient perquè els interins que ja fan feina puguin acollir-se al darrer any de la fase transitòria d’accés i que l’oferta sigui compatible amb el pacte d’estabilitat dels interins. L’STEI-i també exigeix que es concreti aviat el nombre de places i les especialitats.

L’STEI-i EXIGEIX QUE EL MOIB PASSI PER LA MESA SECTORIAL D’EDUCACIÓ

Moltes de les persones que treballen als equips d’orientació educativa i als equips d’atenció primerenca no estan d’acord amb la proposta que es fa del nou model d’orientació i atenció a la diversitat que vol posar en marxa la conselleria. L’STEI-i demana que passi per la mesa sectorial ja que poden canviar les condicions laborals del professorat i vol poder fer propostes en positiu per tal de col·laborar en la millora de l’atenció a la diversitat als centres educatius.

L’STEI-i DEMANA QUE FIGURI COM A PUNT DE L’ORDRE DEL DIA DE LA SEGÜENT MESA SECTORIAL LA SITUACIÓ DE L’ENSENYAMENT DEL CATALÀ I EXIGEIX EL RESTABLIMENT DEL PLA DE RECICLATGE LINGÜÍSTIC I CULTURAL DE L’ICE.

Després d’un estudi de camp, diverses entrevistes i el buidatge de les enquestes fetes als centres durant l’inici de curs, L’STEI-i ha registrat un extens escrit on fa un resum de la situació de l’ensenyament en català als centres i recull les peticions dels caps de departament de català i dels coordinadors de normalització lingüística. En general demanam que es doti els centres de més recursos perquè el professorat pugui complir amb el decret de mínims i el pla lingüístic del centre aprovat amb el consens de la comunitat educativa.