L’STEI denuncia que la pèrdua de prestacions de MUFACE és un atac frontal als drets dels treballadors

Les conseqüències que està tenint el nou conveni subscrit entre MUFACE i les entitats asseguradores per a l’any 2015 són nefastes per al conjunt de les treballadores i els treballadors públics de les Illes Balears. L’STEI es fa ressò de les nombroses queixes que li han fet arribar moltes persones que han vist molt deteriorada la seva assistència sanitària amb la pèrdua de molts professionals i prestacions de les quals podien gaudir fins fa poc.

L’STEI denuncia, en primer terme, les conseqüències que aquesta situació té per a moltes persones del sector públic de les Illes Balears, alhora que deplora l’actitud de les companyies asseguradores que es volen lucrar en la prestació d’un servei que és equiparable al que ofereix el Sistema Nacional de Salut. Tampoc és de rebut que algunes companyies tenguin un quadre “Premium” on mantenen metges, serveis i hospitals, mentre els mutualistes de MUFACE disposen només del quadre mèdic indispensable.

L’STEI considera inadmissibles, a més, els greuges que es creen als mutualistes i tots els perjudicis que suposa haver de canviar d’hospital, de servei i d’especialistes, un fet que ha estat molt freqüent al llarg dels darrers anys. De la mateixa manera denuncia que les entitats asseguradores mantenen un bon quadre de serveis mèdics per a les mutualitats de les Forces Armades i del personal de Justícia, mentre es retalla el dels membres de MUFACE.

A més, en les dates en què ens trobam, quan la grip comença a sentir-se amb tots els seus efectes, els funcionaris de les Illes Balears malalts de grip que han d’estar una setmana de baixa veuen reduïda la seva nòmina en uns 150 euros de mitjana a causa d’aquesta absència per malaltia.

L’STEI tornarà a sol·licitar a l’Administració que les malalties infecto-contagioses siguin una excepció a la disminució de retribucions que es pateixen per una incapacitat temporal.

L’STEI es compromet a sol·licitar una entrevista amb el director provincial de MUFACE en què exigirà el compliment estricte del conveni subscrit amb les entitats per a l’any 2015, alhora que reclamarà una millora del concert que se subscrigui per al proper any. Prou retalls als drets del funcionariat de les Illes Balears!

Ciutat de Mallorca, 23 de gener de 2015