Fan tot el possible per no aplicar l'increment del 2,9%

2_2020.jpegProves d'entendre el ball de xifres de les darreres nòmines i no ho aconsegueixes?

Ho fan ben a posta! Les lleis de pressuposts de l'estat de 2020 i 2021 obliguen totes les administracions a incrementar un 2,9 % les retribucions del personal empleat públic.

Per no incrementar aquest 2,9 % l'Administració de la CAIB ha de fer tota casta de jocs de mans amb els números.

Però pensam que surt més cara la corda que el bou: quanta gent i quantes hores deuen haver invertit per a poder dissenyar aquest mecanisme pervers?

L'STEI Intersindical demana al Govern que convoqui ja la Mesa d'Empleats Públics, que pagui el que ens deu... i que inverteixi els recursos humans i materials en les accions destinades a pal·liar els efectes socioeconòmics de la pandèmia.


Vols entendre la nòmina de març?

A la nòmina del mes de març hi trobaràs una llarga llista de conceptes ordenats per data. Per no fer efectiu l'augment salarial del 2% que hauria de ser en data a 1 de gener de 2020, fan una enrevessada enginyeria econòmica: apliquen, mes a mes, des del gener de 2020, una retallada del complement específic autònomic per compensar l'augment del 2% de les retribucions bàsiques (sou base i triennis) que marca la normativa estatal.

A més dels conceptes habituals, a la nòmina del mes de març hi tens:

  1. Increment del 2% sou base
  2. Increment del 2% dels triennis
  3. Retallada del complement específic autonòmic (la mateixa quantitat que l'increment del sou base)
  1. Quota obrera CC (4,70%) / MUFACE
  2. Quota obrera FP (1,65%)

A cada concepte hi ha una data, que indica a quin mes fa referència.