Nòmina del mes de juny i indemnització (interinitats): la indemnització es cobrarà a final de juliol

Davant de totes les consultes, intentarem resoldre els dubtes d'aquesta nòmina del mes de juny per a les persones interines, d'acord amb les possibilitats més habituals.

La indemnització la rebràs amb la nòmina de juliol (llegeix més avall).

Persones amb vacant o una substitució prevista per tot el curs escolar* (cessament a 31 d'agost)

*S'enten com substitució prevista per tot el curs escolar aquelles adjudicades abans del 16 de setembre

Nòmina del mes de juny

Com a la nòmina de les persones funciàries de carrera, hi trobaràs, a més dels conceptes habituals:

Nòmina del mes d'agost

A la nòmina hi trobaràs, a més dels conceptes habituals:

 • Liquidació
  Correspon a la part proporcional de la paga extraordinària del mes de desembre del 2019.
  Et correspondrà la meitat de la paga extraordinària normal, ja que has fet feina 3 mesos dels 6 que es tenen e compte per a la paga extra de desembre (de juny a novembre)

Persones sense vacant i cessament a 30 de juny o abans

A la nòmina de juny hi trobaràs, a més dels conceptes habituals:

 • Paga extraordinària
  Calcula'n la quantitat exacta a www.stei.cat/publica/nomina > "Calcula la teva nòmina"
  Recorda que la paga extraordnària només serà sencera si ha fet feina els darrers sis mesos d'abans del mes de juny (de desembre a maig)
 • Liquidació
  Corresponent a la part proporcional de la paga extraordinària del mes de desembre del 2019.
  Si has fet el mes de juny sencer, et correspondrà una 6a part de la paga extraordinària normal
 • Liquidació per vacances no gaudides
  Et corresponen vacances no gaudides a raó de 2,5 dies de feina per mes de feina fet.
  La Conselleria t'enviarà un correu electrònic tot indicant el total de vacances no gaudides que et correponen.
  Si vols sol·lciitar l'atur, ho hauràs de fer després d'acabat aquest temps de vacances no gaudides.

Indemnització equivalent a un mes de retribucions

Si has fet 5,5 mesos de feina aquest curs rebràs aquesta indemnització que la Conselleria va mal anomenar "recuperació de l'estiu".

La indemnització la rebràs a final de juliol.

Reclamació de l'estiu 2019