Descongelació sexennis i equiparació funcionaris interins

Tal com es va aconseguir amb l'Acord Marc, a la nòmina de setembre de 2016 tothom tendrà els sexennis que realment els corresponen. Per un costat, es descongelen a la fi els sexennis i per l'altra, gràcies al camí iniciat amb les sentències guanyades per l'STEI, s'equipara els funcionaris interins als de carrera.

Aqui vos en feim cinc cèntims.

He de fer res o es reconeixeran d'ofici?

El reconeixement serà d'ofici, tant per al personal funcionari de carrera com per al personal funcionari interí.

Quina quantia correspon a cada sexenni?

Cada sexenni significa cobrar al voltant de 110€ bruts més. Però a la nòmina no hi trobarem cap concepte amb aquest nom. Els conceptes que es modifiquen cada sexenni són:

  • Complement específic formació permament.
  • Complement específic comunitat autònoma.

La suma de l'increment d'ambdós conceptes és el que dóna aquests 110€ bruts aproximadament.

Si vols calcular quant et correspondrà, exactament, entra al nostre calculador de nòmina.

Es cobra retroactivament?

No. El nou sexenni que tenguem reconegut es cobra des del mes de setembre de 2016.

Tenc antiguitat a altres comunitats. Què he de fer?

Haurem de dirigir-nos a les altres comunitats per demanar un certificat de serveis prestats que després hem de fer arribar a Conselleria per registre.


 

PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA

Quantes hores de formació necessit per tenir reconegut el nou sexenni?

Com sempre, són 100 des del reconeixement del darrer sexenni.


PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ

 

Quants sexennis em reconeixeran?

Tants com et corresponguin. ! per cada 6 anys d'experiència, sempre i quan tenguem les 100h de formació corresponents.

Les hores de formació s'han d'haver fet dins els sis anys de cada sexenni?

No. Finalment, només per aquesta vegada, s'ha aconseguit que les hores de formació es computin proporcionalment i no han de ser, necessàriament dins cada sexenni. Per exemple, si tenim 24 anys d'experiència, ens correspondrien 4 sexennis i necessitariem tenir, en total, 400h en total, independentment de quan haguessim fet els cursos.

I pel nou sexeeni, també em compten els cursos de formació anteriors?

No. A partir d'ara necessitarem les 100h dins dels sis anys corresponents.