Acord per a la recuperació dels sexennis i la part pendent de la paga extraordinària del 2012

Acord sexennis pagaextra petitA la Mesa Sectorial d’avui, dia 26 de novembre de 2015, s’han tractat els punts referents a la recuperació de la paga extraordinària de 2012, l’aixecament de la suspensió del reconeixement dels sexennis per al personal docent i l’equiparació dels sexennis del professorat interí amb els funcionaris, apartats inclosos dins l’Acord marc per a la recuperació dels drets socials i laborals, que l’STEI va signar amb la Conselleria d’Educació el passat 30 de setembre, i que fou ratificat a la Mesa Sectorial d’Educació de dia 9 d’octubre.

Pel que fa a la recuperació de la part corresponent de la paga extraordinària de 2012, a proposta de l’STEI, la Conselleria ha acceptat el següent:

  1. 25%. Març 2015 (ja pagat)
  2. 25% Desembre 2015 (ja pagat)
  3. L’abonament d’un 12,5% de la paga extra suprimida dins el primer semestre del 2016.
  4. En el mes de gener del 2017, el professorat de les Illes Balears haurà recuperat, en la seva integritat, tot allò pendent de la paga extraordinària que va suprimir el Govern de l’Estat l’any 2012.

L’ajornament en la percepció de les quantitats pendents de la paga extraordinària de 2012, tal com us hem detallat a l’apartat anterior, permetrà l’avançament en el cobrament dels sexennis i l’equiparació del professorat interí, sempre que es disposi de les hores de formació pertinents dins els terminis adequats, que es farà en la data següent:

  • L’aixecament de la suspensió dels sexennis al personal funcionari de carrera es farà efectiu el mes de setembre de 2016.
  • L’aixecament de la suspensió dels sexennis al professorat interí, així com també la seva equiparació, el mes de setembre de 2016.

L'Acord marc signat per l’STEI fixava que els sexennis s'havien de cobrar, com a màxim, a partir del mes de gener de l'any 2017, i que només es podia avançar el seu cobrament si hi havia disponibilitat pressupostària. La presentació de propostes i la voluntat d'entesa han fet possible que, dins l'àmbit de negociació de la Mesa Sectorial, que és on s’ha de desplegar l’Acord, s'hagi pogut millorar un altre dels seus apartats per a la recuperació dels drets socials i laborals del professorat.

L’acord assolit a la Mesa d’avui, amb el cobrament d’un complement tan important com els sexennis, és una passa més en el camí de recuperació dels drets del professorat de les Illes, i en el revertiment efectiu de les retallades que es varen començar a aplicar amb l’entrada en vigor del Decret llei 5/2012.

L’STEI manifesta al conjunt de les treballadores i treballadors de l’ensenyament públic de les Illes que seguirà fent feina en l’aplicació rigorosa i puntual de l’Acord marc, així com en la reivindicació i la millora de totes les condicions socials i laborals del professorat que encara resten pendents.

 

Ciutat de Mallorca, 26 de novembre de 2015