Acord sobre la incorporació del complements específics a les pagues extres (funcionaris docents)

Mesa sectorial d’educació de dia 19 d’abril de 2007

A la nòmina del mes de maig s’incorporarà el 2% de la suma de tots els complements específics amb efectes retroactius del mes de gener de 2007.

A les pagues extres del mes de juny i desembre de 2007 s’incorporarà una tercera part de  la suma de tots els complements específics a excepció del complement específic de comunitat autònoma.

L’any 2008 s’inclouran dues terceres parts de la suma de tots els complements específics a excepció del complement específic de comunitat autònoma.

I l’any 2009 s’inclourà la totalitat de la quantia corresponent a tots els conceptes que formen part del complement específic a excepció del complement específic de comunitat autònoma.

Hem aconseguit, tal i com reclamava l’STEI-i, l’acord per obrir un procés de negociació que farà possible la incorporació del complement específic de comunitat autònoma en  les pagues extres de 2007, 2008 i 2009 tal com es fa amb la resta de components del complement específic.