El govern aprova la retallada del 2,9%

Tota la part social hi ha votat en contra

L'STEI abandona la sessió de la Mesa General d'Empleats Públics

Finalment, els empleats públics de les Illes Balears seran els únics castigats amb el 2.9% de retallada de sou en relació amb les retribucions de la resta de personal de les administracions de tot l’Estat.

L’STEI Intersindical acusa el Govern d’haver negociat de mala fe. Durant les darreres setmanes, l’Administració ha diluït la negociació sobre com es recupera aquest 2,9% amb altres mesures sectorials, sobretot de l’àmbit sanitari. A la darrera Mesa General d’Empleats Públics, per fer evident l’estratègia de l’Administració de rompre la unitat sindical, l’STEI Intersindical abandonà la sessió.

L’STEI Intersindical valorarà si la relació amb aquesta administració ha de continuar per la via de la negociació o si ha arribat l’hora de la confrontació al carrer i als jutjats.

La proposta retributiva, aprovada de forma unilateral per l’administració, és la següent:

2 % de l’any 2020

  • Només s'incrementen les retribucions bàsiques (sou base i triennis).
  • Les quanties retributives minorades (complement específic autonòmic) per compensar la pujada de les retribucions bàsiques es recuperaran el gener de 2023, tot i que no se sap si amb efectes a 1 de gener de 2020 o a 1 de gener de de 2023.
  • La resta de conceptes no s'incrementaran el 2%.

0.9 % de l’any 2021

  • Les retribucions bàsiques (sou base i triennis) s'incrementaran en un 0.9%, amb efectes de dia 1 de gener de 2021, tot i que no se sap quan es farà efectiu.
  • La resta de conceptes no s'incrementaran el 0.9%.