L’STEI Intersindical reclama mesures més efectives a la Conselleria d’Educació a l’inici d’un trimestre marcat pels contagis

En el seu moment, el sindicat va demanar mantenir les ràtios del curs passat

Retreu a l’Administració la manca de solucions davant un col·lapse previsible i la consigna del “campi qui pugui”

L’STEI Intersindical exigeix solucions a la Conselleria d’Educació davant un inici de trimestre marcat per la sisena onada i l’augment desfermat de contagis tant entre el professorat, el personal no docent i l’alumnat.

Les noves mesures acordades pel Ministeri d’Educació i el de Sanitat, com la de que no es confinaran les aules si no se supera un nombre de 5 positius en grups bombolla, són una autèntica bomba de rellotgeria dins un escenari de contagis que pot esdevenir caòtic. Unes mesures de les quals no s’ha informat els sindicats i la resta de components de la comunitat educativa.

L’STEI critica la manca de solucions efectives, la improvisació i les mancances a què ha de fer front dia rere dia la comunitat educativa; com la poca definició dels protocols en cas de contagis o confinament o l’absència d’un permís retribuït per a aquells pares i mares que han de tenir cura d’un infant confinat. També tornar a insistir en una demanda que va fer a final del curs passat i que es va demostrar molt positiva: la rebaixa de les ràtios, tal com es varen mantenir al llarg del curs passat.

El sindicat reprova el menyspreu de la Conselleria d’Educació envers el professorat de les Illes Balears: no se li ha rebaixat l’horari lectiu, com han fet altres Comunitats autònomes; se’l castiga amb la rebaixa de l’increment salarial que li correspon segons els Pressuposts Generals de l’Estat, es carrega de feina als equips directius que han d’excedir amb escreix la seva jornada laboral, són els únics empleats públics sense carrera professional... Tampoc s’ha tornat a saber res d’un suposat “Acord de millora” que el conseller Martí March va presentar dins els primers mesos de l’any passat.

L’STEI Intersindical considera que aquesta situació no és admissible i posa en valor una vegada més la tasca del personal docent i no docent i de la resta de la comunitat educativa en un escenari complicat i imprevisible; i que compensa amb un cost molt elevat la inacció de la Conselleria d’Educació.