Processos i convocatòries

Comissions de serveis als camps d'aprenentatge. Mesa sectorial de 27 de març

En primer terme, els representants de l’STEI Intersindical a la Mesa Sectorial han valorat de manera positiva que, després de molts d’anys, surtin a concurs públic 6 places, del total d’11 que hi ha actualment als camps d’aprenentatge de les Illes Balears.

Per altra banda, les demandes que hem fet en relació a aquesta qüestió han estat les següents:

  • Que surtin també a concurs públic les 5 places restants dels camps d’aprenentatge de les Illes Balears.
  • Dotar amb la segona plaça el camp d’aprenentatge Es Pinaret de Menorca.
  • Que les places d’altres serveis com l’Aula Hospitalària, el Servei d’Atenció Educativa Domiciliària (SAED), l’Equip d’Alteració del Comportament (EAC), els centres de la Fundació S’Estel com Es Fusteret i Es Pinaret, surtin també a concurs públic per mitjà de les comissions de serveis.
  • La possibilitat de que dos mestres puguin optar a un mateix camp.
  • Que per tal de donar continuïtat i estabilitat als projectes dels camps d’aprenentatge, les places d’aquests serveis educatius es converteixin, de manera gradual, en places de plantilla orgànica dels centres.

Oposicions 2017. Mesa sectorial de 16 de març

Hem tractat el tema de les oposicions per a enguany. Des de l’STEI hem encetat la nostra intervenció dient que aquest no era el nostre model per a l’accés a la funció pública docent, i que havíem tengut molt poc temps per a estudiar a fons tota la documentació. Tot seguit us exposam les novetats més destacades:

  • Inscripció a les oposicions. Serà segurament a finals del mes del març o a principis d’abril
  • Inici de les proves. Podria ser dia 23 de juny. 

A més, vàrem demanar explicacions del cost tan elevat de les taxes per a les oposicions.

Des de l’STEI vàrem reclamar, una vegada més, la necessitat de fer una planificació exhaustiva i rigorosa de les oposicions dels anys 2018 i 2019, tant pel que fa a places, especialitats, illes de destí i procés per a l’accés a la funció docent. També sol·licitàrem que les ofertes d’ocupació docent han d’anar acompanyades de plans d’estabilitat per al professorat interí, així com la necessitat d’adequar la normativa que permeti l’accés diferenciat del personal interí a la funció docent.

Llegeix més...

Plantilles orgàniques. Curs 2017-18

Cossos docents

Cos de mestres

  • Resolució del conseller d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears de 16 de gener de 2017 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants del cos de mestres

Altres cossos

  • Resolució del conseller d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears de dia 16 de gener de 2017 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants dels cossos de catedràtics d’ensenyament secundari, de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors de música i arts escèniques, de professors d’arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny i de professors d’escoles oficials d’idiomes

Cos d'inspecció

  • Resolució del conseller d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears de dia 16 de gener de 2017 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants dels cos d’inspectors d’educació