Processos i convocatòries

Criteris de quota. Curs 2017-18

Mesa Sectorial de dilluns 10 d'abril

A la Mesa Sectorial de dilluns dia 10 d’abril, els responsables de la Direcció General de Planificació i Centres i els de Personal Docent ens han presentat els criteris per a la confecció de les quotes per al curs 2017-2018. El còmput global de les mesures adoptades per al proper curs, segons els càlculs de la Conselleria, suposa un augment de 120 docents. El gruix de la inversió per al proper curs va destinada, sobretot, a les etapes d’infantil i primària.

Llegeix més...

Comissions de serveis als camps d'aprenentatge. Mesa sectorial de 27 de març

En primer terme, els representants de l’STEI Intersindical a la Mesa Sectorial han valorat de manera positiva que, després de molts d’anys, surtin a concurs públic 6 places, del total d’11 que hi ha actualment als camps d’aprenentatge de les Illes Balears.

Per altra banda, les demandes que hem fet en relació a aquesta qüestió han estat les següents:

  • Que surtin també a concurs públic les 5 places restants dels camps d’aprenentatge de les Illes Balears.
  • Dotar amb la segona plaça el camp d’aprenentatge Es Pinaret de Menorca.
  • Que les places d’altres serveis com l’Aula Hospitalària, el Servei d’Atenció Educativa Domiciliària (SAED), l’Equip d’Alteració del Comportament (EAC), els centres de la Fundació S’Estel com Es Fusteret i Es Pinaret, surtin també a concurs públic per mitjà de les comissions de serveis.
  • La possibilitat de que dos mestres puguin optar a un mateix camp.
  • Que per tal de donar continuïtat i estabilitat als projectes dels camps d’aprenentatge, les places d’aquests serveis educatius es converteixin, de manera gradual, en places de plantilla orgànica dels centres.

Oposicions 2017. Mesa sectorial de 16 de març

Hem tractat el tema de les oposicions per a enguany. Des de l’STEI hem encetat la nostra intervenció dient que aquest no era el nostre model per a l’accés a la funció pública docent, i que havíem tengut molt poc temps per a estudiar a fons tota la documentació. Tot seguit us exposam les novetats més destacades:

  • Inscripció a les oposicions. Serà segurament a finals del mes del març o a principis d’abril
  • Inici de les proves. Podria ser dia 23 de juny. 

A més, vàrem demanar explicacions del cost tan elevat de les taxes per a les oposicions.

Des de l’STEI vàrem reclamar, una vegada més, la necessitat de fer una planificació exhaustiva i rigorosa de les oposicions dels anys 2018 i 2019, tant pel que fa a places, especialitats, illes de destí i procés per a l’accés a la funció docent. També sol·licitàrem que les ofertes d’ocupació docent han d’anar acompanyades de plans d’estabilitat per al professorat interí, així com la necessitat d’adequar la normativa que permeti l’accés diferenciat del personal interí a la funció docent.

Llegeix més...
Pàgina 13 de 51