Nomenament funcionaris en pràctiques 2009

Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de dia 8 de setembre de 2009, per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques els aspirants seleccionats en els procediments selectius convocats per Resolució d’1 d’abril de 2009.