Interinitats i especialistes

Regulació d'interinitats (Mesa tècnica de 3 d'abril)

L'STEI valora positivament l’avanç en la nova proposta de la Conselleria però la considera insuficient, en tant que encara no estan recollides moltes de les reivindicacions exposades en meses anteriors, i encara no s’accepten per part de l'administració.

Llegeix més...

Regulació d'interinitats (Mesa tècnica de 20 de març)

Finalment, dia 19 a les 15h la Conselleria va enviar al sindicat la proposta que s’havia de debatre un dia després a les 12h, la proposta

A partir d’aquest  document s’han de desenvolupar les bases generals i les convocatòries anuals i, per tant, es fa difícil fer unes consideracions objectives sense conèixer les normatives que desenvoluparan aquesta proposta.

Tot i així, s’especifiquen tota una sèrie de qüestions sobre les quals es fa més que necessari que l’STEI presenti una proposta alternativa.

Llegeix més...

Nova regulació interinitats

Dimecres 19 de febrer hi ha convocada una nova mesa tècnica amb un únic punt de l’ordre del dia: pacte d’estabilitat dels funcionaris interins.

A l’STEI, a menys de vint-i-quatre hores de la mesa encara no hem rebut cap documentació per part de la Conselleria.

Enguany finalitza l’actual regulació d’interinitats i, amb ella, també acaba el pacte actual. Per tant, ens trobam en el punt que és precís establir les bases de les noves convocatòries d’interinitats. És del tot imprescindible negociar una nova regulació.

Llegeix més...
Pàgina 6 de 11