Resum de la mesa tècnica d'interinitats de 6 de novembre

Esborrany de la convocatòria d'interinitats per al curs 2019-20

Mesa tècnica de 6 de novembre

La mesa tècnica de dia 6 de novembre ha tractat l’esborrany de la convocatòria ordinària d’interinitats per al curs 2019-20.

Des de l’STEI ens hem pronunciat en contra de forma global del contingut, primer de tot perquè ja ho vàrem fer a les bases generals i, a més, perquè aquesta nova convocatòria estableix uns canvis molt rellevants que podrien modificar d’una manera molt substancial l’ordre de tota la llista. No entenem com des de la Conselleria es proposen i es fan uns canvis tant grans, a vegades amb la connivència d’una part important de la part sindical, que l’únic que fan és generar inestabilitat i incertesa entre el personal interí.

Possible termini de participació
del 7 al 21 de gener, ambdós inclosos

Cal destacar:

  1. Obligatorietat de posar totes les places a les quals es pugui optar. Aquest fet dificulta encara més la conciliació de la vida laboral i familiar que té el personal interí, que no té ni assumptes propis, per quan els seus fills estan més de cinc dies sense poder anar a classe.
  2. Reducció de 1600 a 800h el màxim d’hores de formació. Aquest canvi contradiu tot el dit a totes les meses sectorials per part de la Conselleria i canvia radicalment les regles de joc.
  3. Baremació dels mèrits només fins dia 31 d’agost de 2018, enlloc de fins el darrer dia de la convocatòria, com sempre ha passat.
  4. Divisió del tots els mèrits que no són experiència docent en dos grans blocs: formació permanent i altres (expedient personal, altres titulacions, etc.)
  5. Valoració en 5 punts per a les persones que han superat la fase d’oposició però no la fase de concurs en el concurs-oposició, sense definir si afectaria només a la funció per la qual han opositat, la convocatòria a partir de la qual es valoraria, si es valorarien les concursos-oposició fets a altres territoris...
  6. Valoració de l’experiència docent de les escoletes depenents d’ajuntaments o privades.

L’STEI també ha demanat si la conselleria tenia previst establir unes regles per evitar les greus conseqüències que pot tenir per a les persones que estan a llistes si no accepten feines precàries de pocs dies de durada si, en alguns casos, fins i tot, han deixat altres feines i quan han arribat al centre ja s’havia incorporat la persona titular. Malauradament, la majoria de la part social i la Conselleria ha considerat que no era necessari tenir-ho en compte.

També hem demanat què es pensava fer amb totes aquelles mares que degut a l’actual redacció de la normativa no poden ser nomenades i en algunes casos no se’ls valora el temps de maternitat, incomplint la llei d’igualtat.

Igualment, hem demanat que la normativa docent s’adeqüi a l’autonòmica i s’acabi amb la greu inestabilitat que provoca en les persones discapacitades la normativa actual de la Conselleria.

Hem recordat que una llista diferenciada per cossos o, fins i tot, per especialitats permetria valorar cadascun dels mèrits que té, ja que no hi hauria interferència entre funcions. Així mateix, hem lamentat la negativa de la Conselleria d’aplicar l’adjudicació cremallera amb una llista diferenciada per cossos, que sabem que és perfectament compatible.

Cal recordar també que les bases generals, aprovades per una majoria sindical, donen un impuls important als perfils, eliminen la impossibilitat de renunciar a certes especialitats pràctiques, així com les passes enrere en les mesures per protegir els col·lectius més vulnerables, i l’eliminació del pacte d’estabilitat.

Tot plegat fa que des de l’STEI Intersindical considerem que el camí emprès per l’Administració pel que fa a la gestió de les interinitats impliquen canvis massa importants en les regles del joc i podria dificultar enormement l’estabilitat de tot el personal docent interí, cosa encara més greu en el contexte actual d’oposicions massives. Per tot això, ens hem oposat a la modificació de les bases i de la convocatòria i hem demanat que es segueixi aplicant la normativa actual. A més, hem reiterat la reclamació de recuperar el Pacte d’Estabilitat i la modificació a l’àmbit estatal de la via d’accés a la funció pública docent perquè garanteixi la continuïtat laboral d’aquest col·lectiu.