Cap a una escola pública laica

escola laica

L’STEI Intersindical ha defensat sempre que les religions han de quedar fora dels centres públics; de fet, l’assoliment d’una escola laica figura en els Estatuts del sindicat. A això cal afegir que, a través de la Confederació d’STEs, forma part també de l’associació Europa Laica.

L’escola laica fomenta espais de diversitat, d’acceptació de les diferències i d’inclusió. Des del sindicat consideram que allò que forma part de l’esfera privada i íntima de les famílies i dels llocs de culte no ha d’envair els espais públics que són de tothom.

L’STEI Intersindical expressa també el seu desacord en l’establiment de mesures que segreguen els alumnes, aquest cop en funció de les creences de les famílies. A més, amb la introducció de noves religions als centres públics, es consolida un fet que sempre ha anat en contra de la Constitució, que defineix l'Estat espanyol com un estat aconfessional. Ara ja no només serà així, sinó que passarem a formar part d’un estat multiconfessional!

Ens refermam, un cop més, en la necessitat d’una escola pública laica, de qualitat, inclusiva, científica, respectuosa amb la diversitat, compensadora de les desigualtats, allunyada dels dogmes de les religions i que no fomenti la segregació dels infants i joves.