Drets i retribucions

Triennis i sexennis

 

 

Recuperació de les retribucions per incapacitat temporal

Les baixes de 5 dies o més i les malalties greus passaran a tenir una retribució del 100%

A la Mesa Sectorial de dia 20 d’octubre s’ha ratificat l’Acord del Consell de Govern de dia 30 de setembre pel qual es determinen les situacions de caràcter excepcional en les quals es reconeix un complement econòmic de la prestació reconeguda per la Seguretat Social fins a arribar a assolir el 100% de les retribucions mentre s’està de baixa.

Llegeix més...

Reducció per a majors de 55 anys. Ja es pot sol·licitar

Per mor de la COVID-19 el termini incial (fins dia 20 de març) es va suspendre. A hores d'ara ja es pot tornar a demanar.

  • Per fer-ho, posa't en contacte amb el teu centre.
  • Et diran com volen que els facis arribar la sol·licitud.
  • El model de sol·licitud és el de sempre.
  • És important fer-ho el més aviat possible.
Llegeix més...

Concert MUFACE 2018-19

Recomanem a tot el personal funcionari de carrera (MUFACE) que reviseu el concert, les prestacions i serveis que ofereixen les entitats amb conveni amb MUFACE: INSS, DKV, Adeslas i Asisa.

Novetats del conveni de l'any 2018

S'han ampliat a dos els  períodes de canvi ordinari

  • gener
  • juny

Qualsevol persona que es consideri perjudicada per canvis en les prestacions pot presentar la pertinent reclamació a la seu provincial de MUFACE (model de reclamació).

També podeu presentar una queixa o suggeriment.

Catàleg d'entitats

Web de MUFACE 

Impresos de partes de baixa i altres prestacions

Llegeix més...
Pàgina 2 de 5