MUFACE Recepta electrònica

Els funcionaris MUFACE (docents funcionaris de carrera) poden utilitzar la recepta electrònica mentre duri la situació d'excepcionalitat a causa del coronavirus.

El sistema és senzill: cada mutualista tindrà una targeta amb una banda magnètica. El teu metge hi enregistrarà la informació necessària per a què a les apotecaries et lliurin els medicaments necessaris.

En el cas dels tractaments una mica més llargs, aquest sistema permet anar a recollir els medicaments a les apotecaries amb la periodicitat que hagi establert el metge sense necessitat de tornar al metge per a emplenar noves receptes. D'aquesta forma s'eviten desplaçaments innecessaris.

Recorda que la recepta electrònica serà temporal, només mentre duri l'excepcionaliat actual, i que, tanmateix, també segueix vigent el sistema del talonari de receptes per a qui, per alguna raó, no pugui usar la recepta electrònica.

Si tens alguna incidència al respecte, l'han de resoldre en el teu centre de salut o contactant amb l'entitat asseguradora que hagis triat.

Fa anys que l'STEI reclama que s'implanti un sistema permanent, com ja s'ha fet en altres comunitats autònomes i com tenen tots els ciutadans que tenen la cobertura de la Seguretat Social.