Ús de Mascareta

A partir d'avui, 22 d'abril, als centres de primer cicle d'Ed. infantil i dia 25 d'abril a la resta de centres educatius, deixa de ser obligatori l'ús de la mascareta als espais interiors.

ALUMNES

Ús obligatori
• Transport escolar
• Transport públic en una sortida o viatge
• Quan no es garanteixi ventilació adequada o hi hagi aglomeracions

PERSONAL DOCENT I NO DOCENT

Se'n recomana l'ús responsable
• Quan no es pugui mantenir la distància d'1,5 m
• Persones vulnerables a qualsevol situació

Ús obligatori
• En funció de l'avaluació, del risc del lloc de feina, realitzada pels serveis de prevenció de riscos laborals corresponents.

En tots els casos es recomana mantenir les mesures de ventilació i higiene.

Indicacions subjectes a revisió. El Ministeri de Sanitat la propera setmana publicarà un document específic per als centres educatius.