La Conselleria castiga els centres amb la imposició de més burocràcia

Més burocràcia menys docència 2022

L'STEI Intersindical reclama personal d'administració i serveis als centres educatius

El professorat ja va prou desbordat com per ara haver de fer enquestes en el pitjor moment de la pandèmia

Aquests dies els centres educatius de les Illes Balears han rebut una enquesta que les tutores i tutors han de repartir als seus alumnes sobre qüestions relacionades amb el nivell socioeducatiu de les famílies (ISE).Es tracta d'una tasca laboriosa que els infants o les famílies han d'emplenar a mà i que, un cop recollida, els tutors han d'introduir manualment dins el GESTIB.

No és admissible que es carregui amb més feines el professorat en aquestes dates, ja prou saturat amb la gestió dels efectes de les pitjors dades de la pandèmia pel que fa a contagis i a baixes entre el professorat.

Per altra banda, tant els equips directius com els equips docents van totalment desbordats, sense que des de la Conselleria s'hagi fet cap passa per a reduir la càrrega burocràtica, sinó més aviat tot el contrari. En una paraula, afegir al banyat.

En el cas del País Valencià, sense anar més enfora, la Conselleria d'Educació s'ha compromès a establir moratòries en 26 aspectes burocràtics que van des d'avaluacions de plans i projectes fins a digitalització o gestió econòmica dels centres.

El sindicat posa damunt la taula una reivindicació de fa temps perquè es destini als centres educatius personal d'administració i serveis per a fer les tasques que no són de caire pedagògic. Com més va més gran és el volum de feina i de temps que el professorat ha de dedicar a qüestions que no són pedagògiques, un fet que va en detriment de les seves capacitats i d'una bona atenció a l'alumnat.