Vaccinació del col·lectiu docent

Paritària de seguretat i salut dels docents de 3 de març

FFP2 per a tot el col·lectiu docent
La Conselleria d’Educació i Formació Professional aplica un nou criteri en l’ús de les FFP2. En vista que la Unió Europea posa en dubte l’efectivitat de les mascaretes de tela, la partida prevista de 600.000€ per aquests tipus de mascaretes canvia i passarà a gastar-se en la compra d’FFP2 (Equips de protecció Individual) per a tots els docents. Partida econòmica que s’ha enviat als centres educatius perquè les comprin directament.

Indisposició per efectes de la vacunació
La Conselleria d’Educació i Formació Professional, no habilitarà cap permís especial pels efectes de la vacuna, ja que disposa de normativa per donar-hi resposta. El procediment normal d’indisposicions de curta durada: el primer dia es remunera el 100% … (Veure web STEI)

Majors de 55 anys
Els docents majors de 55 anys no seran vacunats amb l’Aztrazeneca. Es seguirà l’estratègia de vacunació per grups del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut. I conforme es tenguin disponibles més vacunes i noves vacunes hi poden haver canvis, en quan a la celeritat de la vacunació.

Docents en excedència
El Servei de Salut fa la gestió. Segurament es farà com es va dur a terme amb els sanitaris en comissió de serveis, els quals, els han trucat després de tots els sanitaris de primera línia, creuen que així mateix es farà amb els docents en aquesta situació.

Docents de baixa per Incapacitat Temporal curta
Poden ser vacunats ara mateix. Es tendrà en compte sobretot que es trobin dins l’edat de la vacuna d’Aztrazenca.

Docents sensibles a la COVID dins el grup 7 menors de 60 anys amb condicions de risc alt
Han de rebre la vacuna ARNm (diferent a la d’Aztrazeneca). Després dels grups: grup 4 grans dependents no institucionalitzats, grup 5 de majors de 80, de 70 i de 60 anys i grup 6 col·lectiu amb funció essencial per la societat.

Lloc de vaccinació diferent illa on es treballa
Si algú té la plaça a una illa, però durant el permís, llicència, excedència o incapacitat temporal, es troba a una illa diferent, es pot vacunar a l’illa que per ella sigui més còmode. Potser a qualsevol illa o qualsevol lloc de l’estat espanyol.

Funcionaris en pràctiques - Oposicions 2021
La Direcció General de Salut confia que es puguin vaccinar dins la població general, per què tendran més vacunes. Però sinó és possible, podrien ser vacunats abans de la incorporació al centre, a través de la llista de docents que pugui facilitar la Conselleria d’Educació i FP a la Conselleria de Salut.

Quan s'administrarà la segona dosi?
Pel maig s’administrarà la segona dosi dels vacunats aquesta setmana. La data per la segona dosi, queda fixada al diploma quan es posa la primera dosi.

Em podré vacunar més endavant, si ara no em vacun amb el grup 6?
Sí, en les condicions que determini el programa. S’haurà de demanar cita, i si les dosis són escasses no podrà anar davant una persona més vulnerable. La cita es donarà en funció de la disponibilitat de les vacunes i respectant els grups.