L'STEI Intersindical posa damunt la taula de la Comissió Paritària de Riscs Laborals d'Educació una bateria de mesures per prevenir la COVID19 i minimitzar el fred

Avui s’ha reunit d’urgència aquesta comissió a petició de l’STEI Intersindical per parlar del fred i les mesures antiCOVID

El sindicat ha posat damunt la taula una bateria de mesures que va registrar a principi de setmana, amb una priorització cronològica

Avui divendres s’ha reunit la Comissió Paritària de Riscs Laborals de la Conselleria d’Educació amb caràcter extraordinari i urgent per parlar de les mesures de prevenció de la COVID19 i de la temperatura a les aules. L’STEI Intersindical dilluns passat va sol·licitar aquesta reunió. A la sessió, la Conselleria ha confirmat que cal prioritzar les mesures antiCOVID19, intentant fer tot el possible per aconseguir una temperatura adequada. Han afirmat que no s’escatimarà la despesa en calefacció.

El mateix dilluns, el sindicat propi de les Illes va registrar un escrit adreçat al conseller d’Educació i Cultura en què proposava un conjunt de mesures per millorar la situació actual. L’escrit diferenciava actuacions que s’han d’escometre amb immediatesa d’altres dins un termini més llarg.

Així, segons l’STEI, amb caràcter imminent, cal que la Conselleria doti pressupostàriament tots els centres per garantir que els sistemes de calefacció es podran tenir engegats tot el temps que faci falta. “Ens consta que molts centres tenen problemes econòmics per fer front a aquesta despesa”, apunta el sindicat. Així mateix, han demanat a la Conselleria que determini ja quina normativa s’ha de prioritzar: la de prevenció de la COVID19 (que obliga a passar fred a les aules fins que no es faci una inversió significativa) o al de prevenció de riscs (que no garanteix els nivells de CO2 que es prescriuen per a prevenir la COVID19). Dins el mateix marc de prioritats, l’STEI exigeix a la Conselleria que faci arribar mesuradors als centres que encara no en tenen. El sindicat ha demanat que el col·lectiu docent sigui prioritari dins el calendari de vacunació per poder mantenir les aules obertes.

Pel que fa a la planificació a més llarg termini, i atès que segons tots els experts haurem de conviure anys amb la COVID, el sindicat demana “que es doti tots els centres de les Illes Balears de sistemes de purificació, climatització i renovació d'aire, de manera que, tant amb temperatures ambientals baixes com altes, es pugui realitzar la tasca educativa en condicions tèrmiques adequades i respectant les mesures antiCOVID.