L’STEI Intersindical demana la convocatòria urgent de la Comissió Paritària de Riscos Laborals per abordar la qüestió del fred a les aules

Aules segures. Aules sense fredEl sindicat demana que hi assisteixi el Servei Jurídic de la Conselleria d’Educació per aclarir l’embolic jurídic entre la normativa que regula les temperatures i la que regula el deure d’airejar

Si els centres compleixen la resolució antiCOVID-19, estan obligats a mantenir les aules molt per davall dels 17° C que marca la normativa de riscos laborals

Segons la Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de mesures excepcionals de prevenció i contenció, coordinació i d’organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius, la concentració de CO2 no ha de superar en cap cas els 800 ppm. Així, els centres estan fent mans i mànegues per assolir aquest objectiu airejant les aules. La conseqüència (amb la temperatura ambiental actual) és que la temperatura de les aules en molts de casos se situa per davall dels 10° C, més de 7 graus per davall del que marca la normativa de prevenció de riscos laborals.

Ateses aquestes greus circumstàncies l’STEI Intersindical demana a la Conselleria d’Educació que convoqui amb caràcter urgent una sessió de la Comissió Paritària de Riscos Laborals perquè la Conselleria obliga els centres a prendre unes mesures antiCOVID-19 que comporten mantenir els centres a temperatures molt baixes, molt per davall del que marca la normativa de prevenció de riscos laborals, que poden suposar perill per a la salut dels alumnes i del personal docent.

En aquesta sessió hi ha d’acudir el Servei Jurídic de la Conselleria d’Educació per aclarir la qüestió de la jerarquia normativa. Què s’ha de complir: la normativa que marca les temperatures o la que obliga a airejar per a prevenir la COVID-19.

En paral·lel, l’STEI Intersindical ha registrat una bateria de peticions a la Conselleria d’Educació relacionades amb la prevenció de la COVID-19, entre les quals destaca que s’incrementi immediatament el pressupost dels centres perquè puguin pagar les despeses extra de calefacció o que es comencin a instal·lar sistemes de purificació d’aire i de ventilació forçada.