Més d’un 25 % dels centres educatius públics passen fred, independentment de la pandèmia

L’STEI Intersindical, ha sondejat els centres educatius públics, per a conèixer de primera mà en quina situació es troben pel que fa a la inversió en infraestructures i calefacció, climatització, ventilació forçada i instal·lació dels mesuradors de CO2. En aquesta acció, hi han participat 107 centres educatius, entre CEIP, IES, CIPF i altres tipologies, amb una representació proporcional de les quatre illes.

Respecte als sistemes de calefacció, cal destacar que un 26 % dels centres participants tenen problemes amb el sistema de calefacció o no els funciona mai. El percentatge coincideix amb el dels centres on passen fred en algun moment durant les estacions de tardor i hivern, independentment de la pandèmia.

Aquest inici de 2021, el professorat i l’alumnat han patit en moltes ocasions temperatures per davall dels 17º C (en moltes ocasions, 10º C i, en ocasions, a primera hora del matí, 1º C), per mor de les ordres de la Conselleria d’Educació que obligaven a ventilar, en absència d’un sistema de ventilació forçat (absència que es produeix en gairebé el 80 % de centres).

Pel que fa al sistema de aire condicionat per a l’estiu, la majoria no en disposen. Això fa que en moltes ocasions, la temperatura es dispari per damunt dels 27º C a les aules. L’INSST estableix l’interval de confort a l’estiu entre els 23 i els 26 º C.

Per tot això, l’STEI Intersindical reclama a la nova Conselleria d’Educació i Formació Professional que resolgui amb celeritat tots els problemes de climatització i ventilació. Com a acció prioritària, els mesuradors de CO2 han d’arribar als centres que encara no en tenen. Amb la mateixa urgència, cal dotar de sistemes de fred i calor els centres que no en disposen. També és molt necessari instal·lar sistemes de ventilació forçada, que garanteixen la qualitat de l’aire i redueixen el consum d’energia a l’hora d’encalentir i refrigerar.