Adjudicacions de l'estiu 2022-23. Calendari provisional

adjudicacions22

Calendari provisional

  • Personal funcionari de carrera sense destinació definitiva
    6 a 11 de juliol
  • Personal funcionari en pràctiques
    27 a 29 de juliol
  • Personal interí
    1 a 5 d'agost