Adjudicacions interinitats 2013-2014. Llista definitiva

Resolució del director general de Planificació, Infraestrctures educatives i Recursos Humans de dia 2 d'agost de 2013, per la qual s’aprova i es fa pública la llista definitiva d’adjudicació de destinació provisional per als aspirants a cobrir places en règim d’interinitat en centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears per al curs 2013-2014.

Adjudicacions definitives