L'STEI denuncia les retallades de les plantilles orgàniques de centres docents per al curs 2013-14

El passat dissabte, dia 26 de gener, es varen publicar al BOIB les plantilles orgàniques dels centres públics de les Illes Balears pel proper curs 2013-2014.

Els criteris d’elaboració d’aquestes plantilles són els mateixos que els de la plantilla del curs actual i, per tant, molt més restrictius que els anteriors, a l’hora de consolidar places habilitades o de distribuir els grups, ja que la càrrega horària del professorat ha augmentat amb un 10% de mitjana.

La valoració que l’STEI fa d’aquestes plantilles és molt negativa, tant amb el fons de la qüestió, ja que ens trobam amb una disminució global de 22 places, com en la forma, pel fet que no hi ha hagut cap Mesa Sectorial, ni tan sols una de tècnica, dedicada específicament a parlar d’aquesta qüestió.

A més, cal recordar que, en la Mesa Sectorial del passat 15 de gener, el conseller va dir que no hi hauria més retalls en termes de plantilla, un fet que suposarà que, per tal de mantenir la quota total dels centres, s’hauria de recórrer a les places habilitades, sense cap garantia de que es compleixi aquesta premissa.

Seguim, per tant, amb el degoteig de retalls, tal com posam de manifest a continuació

La variació de la plantilla per cossos és la següent:

Cos de mestres a CEIPs  +31
Cos de mes tres a IES  -6
Cos de professors tècnics de FP  -20
Cos de professors d'EOI  +3
Cos de professors de secundària  -11
Total  -22

Cal destacar que al cos de professors tècnics de formació professional, de les 20 places que es perden, 10 són de la mateixa especialitat (processos de gestió administrativa), i que curiosament aquesta especialitat, amb llistes d’espera per a matriculació i gent que ha quedat fora, es pot cursar a centres privats.

Des de l’STEI consideram que aquest transvasament de places públiques cap a l’oferta privada és una mostra més del desmantellament que l’ensenyament públic pateix a mans del Govern presidit per José Ramón Bauzá, que aboca recursos a l’oferta privada mentre no és capaç de garantir el funcionament, amb les mínimes garanties de qualitat, del dia a dia dels centres públics de les Illes Balears, sotmesos a un procés de demolició per via d’urgència.