L’STEI-i presenta un recurs contra les plantilles del curs 2012-2013

Palma, 28 de febrer de 2012

L'STEI-i presentà un recurs d’alçada contra la Resolució de la directora general de Recursos Humans per la qual s’estableixen els criteris específics per establir les plantilles orgàniques dels centres docents públics d’ensenyament no universitari de les Illes Balears per al curs 2012-2013 ja que es detecten distints apartats que no compleixen el Pla per l’estabilitat del personal docent i la millora del sistema educatiu”, signat per la consellera d’Educació i Cultura de les Illes Balears, el director general de personal docent, i els sindicats STEI-i, FETE-UGT, FE-CCOO i ANPE, presents a la Junta de personal docent no universitari de les Illes Balears, a 4 de febrer de 2008, en el que s’estableix mesures respecte de les plantilles dels centres docents.

Podem destacar: no estableix cap mesura per a la consolidació de les places de suport ni cap mesura per a la conversió a places de plantilla de les places habilitades a centres d’educació infantil i primària; incorpora una limitació  al Pla per a la conversió a places de plantilla de les places habilitades a Educació Secundària i Formació Professional i  minva les places d’orientador de les plantilles bàsiques del departament d’orientació establertes al Pla.

Des de l’STEI-i hem sol·licitat i seguirem demanant que les plantilles orgàniques i les plantilles habilitades als centres es comuniquin prèviament als sindicats i s’estableixi una negociació de les mateixes.

Reclamació

Retall de Premsa (Magisterio)