L'STEI denuncia la supressió de més de 70 places docents

Al BOIB de dia 31 de gener de 2012 es feien públiques les plantilles orgàniques dels cossos docents. En aquestes plantilles es detecten canvis a la baixa, fins a arribar a més de 70 places manco als cossos de mestres, ensenyament secundari i FP.

 

La Conselleria d’ Educació aprofita les jubilacions i les places que queden vacants en els Centres per amortitzar-les. Així s’explica que les places dels instituts d’educació secundària ocupades per docents del cos de mestres s´hagin vist disminuïdes en 21. Aquestes places no han passat al cos de secundària, sinó que han desaparegut.

 

Pel que fa a l’eliminació de places a Secundària i FP, aquesta és una conseqüència directa de l’augment d’hores lectives previstes pel curs 2012-2013.

 

Des de l’STEI-i es veu amb preocupació aquesta nova supressió de docents perquè impedirà l’accés als cossos d’ensenyament als interins i nous titulats i també perquè pot ser l’avantsala de noves retallades a l´hora de la contractació d’interins el mes d’agost.

Palma, 3 de febrer de 2012