Oposicions 2019. Nomenament funcionaris de carreras

Nomenament com a personal funcionari de carrera de les oposicions 2019, de tots els cossos:

  • Secundària
  • Formació Professional
  • Escoles Oficials d'Idiomes
  • Mestres

Ordre EFP/873/2020, d'11 de septiembre