Interinitats i estiu: reclamació estiu 2020


Actualment ja no podem xerrar de "cobrar l'estiu". Actualment només hi ha una indemnització econòmica equivalent a un mes de retribucions. T'ho explicam.

Nòmina de juny liquidació i vacanes no gaudides

Independentment de la indemnització, per llei, a la darrera nòmina hi ha inclosos els següents conceptes:

  • Liquidació per vacances no gaudides (2,5 dies per mes de feina fets).
  • Liquidació (part proporcional de la paga extra de Nadal).

Recorda que, a més, si vols, pots demanar la prestació d'atur, si reuneixes els requisits per fer-ho.

Indemnització

El que la Conselleria diu que recuperà com a "estiu" és només una indemnització equivalent a un mes de retribucions que a damunt no inclou tots els conceptes, és a dir, no arriba a una nòmina completa, ja que el concepte que tens a la nòmina d'indemnització per residència no es considera retribució (a voltant de 100 euros manco). Es sol cobrar el juliol.

Però no hi ha nomenament, sinó només aquesta indemnització d'un mes.

El que ens pertocaria cas que seguissim com fa uns anys seria (i no tenim ja que la Conselleria no ha volgut recuperar el nomenament dels mesos d'estiu):

  • Cotització dels dos mesos d'estiu.
  • Punts a les llistes d'interins.
  • Antiguitat per triennis i sexennis.
  • etc.

Per cobrar la indemnització, no cal que faics res. La Conselleria ho ingresa d'ofici.

Requisits

L'única condició per tenir la indemnització és:

  • Haver fet 5,5 mesos de substitucions durant el curs. No cal que sigui de forma ni en el mateix centre.

Quantia total

La suma entre les vacances no gaudides (punt anterior) i la indemnització seria entre un 60% del sou real dels dos mesos (en cas de 165 dies de feina) i, a molt estirar, l'equivalent a un 80% dels sou dels dos mesos (en cas dels 10 mesos de feina).

Qui no ha perdut l'estiu?

Per sort, i contràriament al què passa a gran part de l'estat espanyol, hi ha un gran col·lectiu de persones interines que mai han perdut el nomenament corresponent fins dia 31 d'agost, gràcies als continus pactes d'estabilitat que fins fa no res hem tengut a les Illes Balears, que fulminà la Conselleria per al curs 2018-19 i que reclamen arreu de l'estat. Les persones que mai han perdut l'estiu són:

  • Vacants (s'adjudiquen l'estiu i a principi de setembre)
  • Substitucions previstes per tot el curs escolar (s'adjudiquen l'estiu i a principi de setembre), a no ser que siguin cessats per incorporació del titular
  • Vacants sobrevingudes anteriors a 15 de gener