Convocatòria d'interins 2018-19. Mesa sectorial de 2 de novembre

L’STEI reclama una veritable negociació amb mesures que garanteixin l’estabilitat del professorat interí

 • Dates de presentació de sol·licituds. 13 de novembre de 2017 a 15 de gener de 2018, ambós inclosos
 • Puntuació màxima de l’apartat 2 del barem (formació acadèmica i activitats de formació). Passa de 30 a 32 punts com a màxim
 • Període hàbil de tutorització. Fins dia 30 de juny del 2018. Però les utoritzacions posteriors a 15 de gener no es tendran en compte fins el setembre, per a substitucions (veure final de l'article)
 • Interins llista “S”. Dins la llista “S” (interins sense tutoritzar): Es canvia el criteri de baremació d’aquesta llista. Els aspirants s’ordenaran (dins aquesta llista) per puntuació d’experiència docent prèvia i altres titulacions en lloc d’ordenar-se per la nota de la carrera.
 • Cursos de formació. Ja no s’adjuntaran en el tràmit telemàtic. Els cursos que no estiguin al portal del personal es podran aportar en qualsevol moment, però s’hauran de dirigir a la Direcció General de Formació del professorat. Per a què compti per aquesta convocatòria, s’hauran de lliurar fins dia 15 de gener.

Pel que fa a les aportacions de l’STEI a la mesa i que expliquen també el sentit del vot negatiu de l’STEI a aquesta convocatòria:

 • Aquesta convocatòria hauria d’estar emmarcada dins un Pacte d’estabilitat que l’STEI vol negociar amb l’Administració, i del qual hores d’ara encara no en sabem res i al qual s’hi va comprometre el conseller d’educació, tal com es reflecteix en l’acta aprovada de la mesa sectorial de dia 9 d’octubre.
 • Hem demanat la baremació completa per a tot el col·lectiu d’interins, tant si ha estat tutoritzat com si no, tal com s’havia compromès la Conselleria en la Resolució de la directora general de personal docent de dia 11 de març de 2016 i publicada al boib de dia 17 de març.
 • L’STEI ha expressat la seva negativa a l’augment de l’apartat 2 del barem a 35 punts. En aquest sentit, hem aconseguit que l’augment per al proper curs sigui de 2 punts, i l’apartat es quedi finalment en 32.
 • També ens hem oposat a l’avançament de la convocatòria, prevista ara entre el 13 de novembre i el 15 de gener. L’STEI havia demanat allargar aquest termini fins al mes d’abril.
 • Hem sol·licitat la possibilitat de fer una llista “cremallera” a l’hora de triar les places; això és poder alternar vacants de distints cossos docents amb independència de l’ordre d’adjudicació del procés telemàtic. La Conselleria ha adduït problemes “tècnics” per a negar-se a dur endavant aquesta possibilitat de tria de places.
 • Hem demanat temps per a poder analitzar amb més rigor l’Annex IV de titulacions. L’STEI ha reclamat més temps material per a poder-hi fer al·legacions dins un proper període de negociació.

Pel que fa al barem de l’Annex III de la convocatòria d’interinitats, en l’apartat 1.6, hem demanat que s’hi incloguin els funcionaris interins dels cossos universitaris. També hem recordat que s’eliminin les referències a les sancions per faltes que impliquin l’exclusió de les llistes del professorat interí.

Barem total per a tot el col·lectiu interí

Consulta el barem aquí

En darrer terme, com a reclamació central, l’STEI ha exigit que la Conselleria d’Educació, i no una o altra de les seves direccions generals, hauria de garantir els recursos necessaris per poder garantir l’aplicació de tot el barem a tot el col·lectiu de professorat interí, qüestió a la qual s’havia compromès amb els representants dels docents a la Mesa Sectorial. Davant la negativa de l’administració hem reclamat l’obertura d’un termini extraordinari a partir del 15 de gener perquè tots els integrants de la llista “S” puguin anar registrant la formació permanent i que la conselleria vagi baremant per ordre d’antiguitat a la llista.

Finalment hem aconseguit que es pugui tutoritzar la gent que forma part de la llista “S” entre dia 16 de gener i dia 30 de juny, que podran formar part de la llista “I” a partir de dia 1 de setembre i optar amb tot el còmput del barem de mèrits al procés de substitucions.

L’STEI ha reiterat el seu vot en contra de la convocatòria d’interinitats i ha anunciat que es reserva la possibilitat de presentar un recurs, un cop hagin estudiat la proposta els nostres serveis jurídics.

Com queda la tutorització?

 • Persones tutoritzades fins dia 15 de gener (incloses les tutoritzades el curs 2016-17): pots aportar-ho tot, també els cursos. A l'adjudicació de l'estiu ja tendràs tota la puntuació.
 • Persones tutoritzades entre 16 de gener i 30 de juny: d'acord amb el compromís adquirit per l'Asdministració a la Mesa Sectorial de dia 2 de novembre, tendràs tota la puntuació, però el pas de la llista S a la llista I no serà efectiu fins la primera adjudicació de substitucions del mes de setembre.
 • Persones no tutoritzades: ho pots aportar tot excepte els cursos de formació permanent.