Interinitats i especialistes

Reclamam que l'experiència a les escoles 0-3 es tengui en compte a la convocatòria d'interinitats

L’STEI INTERSINDICAL és un sindicat compromès amb l'equiparació de drets entre els diferents col·lectius docents i la igualtat d'oportunitats basades en els principis de titulació, mèrit i capacitat. Per tant no podem quedar al marge quan observem una discriminació a un col·lectiu de treballadores a l'àmbit d’ensenyament.

Llegeix més...

Convocatòries d'especialistes 2020-21

Pot passar que a la llista d'interins no hi hagi persones disponibles d'algunes funcions. En aquest cas, per la necessitat urgent de cobrir les places, es solia convocar una convocatòria d'especialistes, tot minvant els requisists. Les persones que accedien a aquesta borsa i obtenien una plaça, no eren funcionàries interines sinó personal laboral, amb condicions sovint pitjors (per exemple, sense estiu).

També hi ha algunes funcions que només es convoquen com a especialistes, ja que no tenen especialitats assigandes a la llista d'interinitats.

Llegeix més...
Pàgina 1 de 12